BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panek Bogdan (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w drugiej połowie XXI wieku
Challenges for and Threats to International Security in the Second Half of the Twenty-First Century
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 185-197, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Zarządzanie bezpieczeństwem, Terroryzm, Przestępczość zorganizowana, Przemiany demograficzne, Zmiany klimatyczne
International security, Safety management, Terrorism, Organised crime, Demographic transformation, Climate change
Uwagi
summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę rozwój globalnych trendów odzwierciedlających narastającą niestabilność poszczególnych regionów, należy przypuszczać, że przyszłe środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego będzie odznaczało się niespotykaną dotąd kompleksowością. Ma to szczególne znaczenie, gdyż zdaniem wielu ekspertów obecny system bezpieczeństwa międzynarodowego nie jest przygotowany do sprostania zagrożeniom i przyszłym wyzwaniom, które stanowią kombinację międzynarodowego terroryzmu, proliferacji BMR, wojen prowadzonych pośrednio przez państwa finansujące terroryzm, zorganizowanej przestępczości i koordynacji wrogich działań przy wykorzystaniu środków militarnych i pozamilitarnych. Dlatego też w celu przeciwstawienia się im konieczne jest wypracowanie i wdrożenie przez społeczność międzynarodową kompleksowej strategii określającej sposób użycia wszystkich będących do dyspozycji instrumentów i zdolności w odniesieniu do wyzwań i zagrożeń o charakterze globalnym i regionalnym. (fragment tekstu)

An article shows to what scale challenges and threats should be prepared to international organizations and countries at the end of the 21st century. Currently, we have been observing dynamic changes in the international security which is an extension of risks arising mainly from international terrorism, failed states, mass refugee civilians from conflict regions in Europe, as well as, the irresponsible policies of countries with great power aspirations. Most of these dangers were already good-known and we had dealt with them in practice in the first decade of the twenty first century. It is relatively new phenomenon of modern "global age" and the way in which relationships intertwined to a network of mutual ties which is very dangerous to the western civilization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz B. (2002), Pokoj i niepokoj, Bellona, Warszawa.
 2. Naumann K., Shalikashvili J., Lanxade J., van den Breemen H., Towards a Grand Strategy for an Uncertain World - Renewing Transatlantic Partnership, Noaber Foundation, Lunteren 2007.
 3. Nauman K. (2008), NATO, Quo vadis? Ansatze einer Grand Strategy fur eine unsichere Welt, Vortrag am 31.05.2008 in Bonn.
 4. Global Trends 2025. A Transformed World, Joint Operating Environment - Trends and Challenges for the Future Joint Force Through 2030, US Departament of Defence, December 2007.
 5. Otłowski T. (2014), Wojna z Kalifatem: armia państwa islamskiego, "FAE Policy Paper", nr 33.
 6. B. Panek (2013), Ewolucja transatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa [w:] Panek B., Operacje reagowania kryzysowego narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa transatlantyckiego, SAN, Łódź-Warszawa.
 7. Panek B. (2013), Operacje reagowania kryzysowego narzędziem realizacji polityki bezpieczeństwa transatlantyckiego, SAN, Łódź-Warszawa.
 8. Panek B. (2015), Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Difin, Warszawa.
 9. Sprawozdanie na temat europejskiej strategii bezpieczeństwa, Bruksela, 11 grudnia 2008.
 10. Mickiewicz P. (2009), Współczesne wyzwania Bezpieczeństwa Europejskiego, www.wns.dswe.pl/fileadmin/user_upload/wszechnica/03.pdf. ,12.10.2009.
 11. Moćkun S., Świat 2025. Globalne trendy Według amerykańskiego wywiadu, http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=3182.
 12. www.bbn.gov.pl/download.php.
 13. www.un.org/esa/population/unpop.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu