BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siedlecki Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prognozowanie ostrzegawcze na podstawie taksonomicznej miary rozwoju i funkcji loglogistycznej
Warning Forecasts Based on a Taxonomic Measure of Development and a Log-logistic Function
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 155-167, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Prognozowanie ostrzegawcze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Metody taksonomiczne
Warning forecasting, Enterprise management, Taxonomic methods
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł powstał w ramach grantu NCN "Prognozowanie trudności finansowych z wykorzystaniem cykli koniunkturalnych". Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/02316.
Abstrakt
Prognozowanie ostrzegawcze jest jednym z kluczowych zagadnień w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa i podejmowaniu decyzji przez zarządzających. W literaturze i praktyce istnieje wiele modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw bazujących na porównaniu kondycji firm zagrożonych i zdrowych, czyli z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia trudności finansowych. Dla zarządzających wydaje się lepszym rozwiązaniem metoda oparta na rozwoju i cyklu życia przedsiębiorstwa, która nie tylko pokazuje, że firma ma trudności finansowe, ale także wskazuje na utracone szanse i brak rozwoju. Stąd też w artykule podjęto próbę budowy prognozy ostrzegawczej opartej na wyznaczeniu odpowiedniej trajektorii rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych finansowych i logistycznego prawa wzrostu. W badaniach zastosowano gradientową miarę rozwoju jako syntetyczną miarę kondycji finansowej oraz funkcję loglogistyczną do modelowania rozwoju przedsiębiorstwa. Metoda ta wydaje się ciekawą i skuteczną propozycją także do prognozowania cykli koniunkturalnych. (abstrakt oryginalny)

Warning forecasts are critical to planning corporate development and managerial decision making. The literature and practice offer many models of forecasting corporate bankruptcy based on comparing the standing of at-risk and sound companies (the latter being at a low risk of financial difficulties). From the management's point of view, it seems that the optimum method is based on analysis of corporate development and company life cycle, enabling the identification not only of financial difficulties, but also of lost opportunities or corporate stagnation. Therefore, the paper presents a warning forecast model based on establishing an appropriate development trajectory for the company using financial data and a logistic growth function. The study used a gradient measure of development as a synthetic indicator of financial standing and a log-logistic function for modeling company development. This method seems to be an interesting and effective proposal also for forecasting business cycles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance" 1968, nr 4.
 2. Altman E., Marco G., Varetto F., Corporate Distress Diagnosis: Comparision Using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks, "Journal of Banking" 1994, vol. 18.
 3. Beaver W. H., Financial Ratios as Predictors of Failure, "Journal of Accounting Research" 1966.
 4. Blum M., Failing Company Discriminant Analysis, "Journal of Accounting Reasearch" 1974, Spring.
 5. Boritz J., Kennedy D., Effectivess of Neural Network Types for Prediction of Business Failure, "Expert System Applying" 1995, vol. 9.
 6. Edmister R.O., An Empirical Test of Financial Ratio Analysis for Small Business Failure Prediction, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1972, vol. 7 (2).
 7. Hellwig Z., Siedlecki J., Krzywa loglogistyczna, jej własności i wykorzystanie w prognozowaniu rozwoju procesów społeczno-gospodarczych, "Prace Naukoznawcze i Prognostyczne" 1989, nr 4.
 8. Odom M., Sharda R., A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction, Materiały konferencyjne, San Diego 1990.
 9. Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996.
 10. Siedlecka U., Siedlecki J., Optymalizacja taksonomiczna, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990.
 11. Siedlecki R., Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 12. Siedlecki R., Forecasting Company Financial Distress Using the Gradient Measurement of Development and S-curve, Procedia Economics and Finance, Elsevier, 2014.
 13. Siedlecki R., Prognozowanie trudności finansowych przedsiębiorstw z wykorzystaniem miary rozwoju Hellwiga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 14. Siedlecki R., Papla D., Log-logistic Function Estimation and Forecasting Phases of Economic Growth, Proseedings of The 5th International Conference "Economic Challenges in Enlarged Europe", Talin 2013.
 15. Taffler R.J., Tisshaw, H.J., Going, Going Gone - Four Factors which Predict, "Accountancy" 1977, vol. 88.
 16. Tamari M., Financial Ratios as a Mean of Forecasting Bankruptcy, "Management International Review" 1966, vol. 6, nr 4.
 17. Zmijewski M., Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models, "Journal of Accounting Research" 1984, vol. 22 (Supplement).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu