BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk-Woś Zofia (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego Polski - wybrane problemy
Contemporary Challenges for Polish Cultural Security - Selected Issues
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 211-222, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo, Migracja
Culture, Security, Migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ze względów politycznych, jako członek Unii, oraz z powodów demograficznych będziemy zmuszeni w najbliższym czasie przyjąć migrantów, jednak badania pokazują, że nie jesteśmy gotowi sprostać szeregowi wyzwań, jakie niesie ze sobą napływ ludności, zwłaszcza obcej kulturowo i religijnie. Jako społeczeństwo chętne do pomocy słabszym dostrzegamy konieczność wsparcia uchodźców, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji, jednak nasze obawy oraz lęki mogą przemienić się we wrogość i utrudnić w przyszłości ewentualną asymilację migrantów z miejscową społecznością. Ważne jest więc, aby państwo odpowiednio konstruowało swój system bezpieczeństwa, uwzględniając jego kulturowe wymiary. Bezpieczeństwo kulturowe powinno być ściśle powiązane z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa oraz polityką i strategią bezpieczeństwa narodowego. (fragment tekstu)

Recently, there has been a growth of interest in the soft security - information, social, ecological and cultural security. State cultural security is related not only to strictly cultural threats, but also to military threats (armed conflicts and their consequences), threats to law and order which result from increasing migration processes worldwide or information threats concerning contemporary communication techniques. It is clearly connected with political, ideological, social and public state security. The objective of this article is to discuss selected threats to current cultural security in Poland, which may become a serious challenge for the state and society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja J. (2008), Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 2. Czaputowicz J. (2003), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa - aspekty teoretyczne [w:] S. Dębski, B. Gorka-Winter (red.), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, PISM, Warszawa.
 3. Czerniawska M. (2013), Stosunek do kultury i tradycji narodowej oraz jego aksjologiczne uwarunkowania, "Economics and Management", 2.
 4. Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa.
 5. Michałowska G. (1997), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych [w:] D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa.
 6. Włodkowska A. (2009), Bezpieczeństwo kulturowe [w:] Wojtaszczyk K.A., Materska-Sosnowska A., Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 7. Ziętek A.W. (2013), Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 8. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014 [online], https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
 9. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury.pdf.
 10. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Warszawa 2005, http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/050617nsrk-uzupelnienie.pdf.
 11. Komunikaty z Badań CBOS, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php:BS/111/2013 (sierpień 2013): Wartości i normy BS/170/2013 (grudzień 2013): Religia i Kościół w przestrzeni publicznej Nr 31/2015 (marzec 2015): Sfery sacrum i profanum w życiu społecznym Nr 32/2015 (marzec 2015): Oczekiwania zmiany w nauczaniu Kościoła Nr 37/2015 (marzec 2015): Postawy wobec islamu i muzułmanów Nr 81/2015 (czerwiec 2015): Polacy wobec problemu uchodźstwa.
 12. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2014 r. Stan w dniu 31 XII, GUS, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnoscstan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-31-xii-2014-r-,6,17.html.
 13. NSP 2011 - Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2015, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-iwyznaniowa-ludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu