BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornacki Przemysław (Społeczna Akadademia Nauk)
Tytuł
The Human Factor as an Essential Element of Civil Aviation Security System
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 223-233, bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Szkolenia, Lotnictwo cywilne, Bezpieczeństwo
Training, Civil aviation, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
The civil aviation security, known as a structured set of principles, rules, assertions and views as well as the group of standards and recommendations which are creating a specific interpretation of ensuring wider security in the field of civil aviation. It plays an important role in the selection of suitably qualified staff. The problem is the selection of the appropriately trained personnel, which can skillfully, correctly and accurately identify threats and knows how to counteract them. This issue should be a nightmare for every supervisor or manager. In this regard, many times attempts were made to determine the employee's personal profile, which would have desirable traits and attitudes improving his effectiveness. The initial psychological tests should be defined and developed. Their main aim will be examining the characteristics of the employees psychomotor skills, in order to make a system of civil aviation security more tight. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong A. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków.
 2. Brzeziński J. (1984), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 3. Karpiński A. (2002), Jak tworzyć długookresową strategię rozwoju dla kraju i regionu, ELIPSA, Warszawa.
 4. Kornacki P. (2015), System szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej nadzorujących personel zarządzającego portem lotniczym realizujący zadania kontroli bezpieczeństwa [in:] Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, A.K. Siadkowski (ed.), Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 5. Kornacki P. (2013), Straż Graniczna w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa - wyzwania i kierunki zmian, Rozprawa doktorska, AON, Warszawa.
 6. Makarowski R. (2010), Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Difin, Warszawa.
 7. Makarowski R. (2012), Czynnik ludzki w lotnictwie, "Przegląd Psychologiczny", 55(3).
 8. Patla P. (2010), Straż Graniczna w reagowaniu na zagrożenia terroryzmem lotniczym [in:] Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, A. Glen (ed.), AON, Warszawa.
 9. Siadkowski A.K. (2015), Przygotowanie kadr jako element systemu ochrony lotnictwa cywilnego w opiniach operatorów kontroli bezpieczeństwa i pasażerow [in:] Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, A.K. Siadkowski (ed.), Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 10. Siadkowski A.K. (2015) (ed.), Przygotowanie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 11. http://sjp.pwn.pl/sjp/system;2576909.html [access: 16.01.2015].
 12. http://www.icao.int/publications/Pages/annual-reports.aspx [access: 12.09.2015].
 13. http://albo-albo.pl/fizyka/rownowaga-cieplna.html [access: 12.09.2015].
 14. http://pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html [access: 12.09.2015].
 15. http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,17401022,Ile_snu_nam_potrzeba_Znamy_najnowsze_zalecenia_.html [access: 12.09.2015].
 16. http://www.case-research.eu/pl/node/58343 [access: 15.09.2015].
 17. http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/uzaleznienia/narkotyki-i-inne-uzywki [access: 15.09.2015].
 18. https://portal.abczdrowie.pl/jak-alkohol-marihuana-i-inne-popularne-uzywki-naprawdewplywaja-na-nasz-organizm [dostęp: 16.09.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu