BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Piotr (Leiden University)
Tytuł
Zakres regulacji Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
Scope of Regulations of the Agreement between the United States of America and the European Community on Cooperation in the Regulation of Civil Aviation Safety
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 235-244, bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Lotnictwo cywilne, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, Państwa członkowskie
Aviation, Civil aviation, Common Security and Defence Policy, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Umowa główna opisuje współpracę w zakresie bezpieczeństwa lotniczego między dwoma podmiotami: UE i USA, a dodatek 2 do aneksu 2 precyzuje państwa członkowskie, które (w ramach UE) dokument podpisały, można wywnioskować, że ta bilateralna umowa osiąga multilateralny efekt. Umowa główna składa się z dziewiętnastu artykułów a jej cel omówiony w pierwszej części tego tekstu sprecyzowany został w jej artykule 2. (fragment tekstu)

Travelling by air is perceived to be the safest way of transportation. It is because of the efforts put into creation of safety regulations. Of a particular interest are the relations between the United States of America and the European Union. Two vast markets of great economic power on both sides of the North Atlantic have a tempestuous history regarding aviation and the area of safety is engraved in that pattern. Mutual understanding and reciprocal provisions had to be achieved even at a high cost in order to maintain smooth cooperation for the sake of not only safety itself but many aspects of a public interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konferencja Chicagowska (1944), Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Chicago.
 2. Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólnota Europejska (2011), Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
 3. Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólnota Europejska (1998), Umowa o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
 4. Federalna Administracja Lotnictwa (2009), Procedures for Completion and Use of the Authorized Release Certificate, FAA Form 8130-3, FAA, Waszyngton.
 5. Parlament Europejski i Rada (WE) (2008), Rozporządzenie nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0216&from=EN, [20 lutego 2008] [dostęp: 15 września 2015].
 6. EASA, FAA (2011), Presentation: Aviation Safety Agreement Between The United States and The European Community, https://www.faa.gov/aircraft/repair/media/EASA_US_roadshows.pdf, dostęp: 15 września 2015.
 7. Federalna Administracja Lotnictwa (2014), Annual Report: FAA Modernization and Reform Act of 2012 (P.L. 112-95) - Section 308, Inspection of Repair Stations Located Outside the United States, FAA, Waszyngton.
 8. International Institute of Air and Space Law (2013), Public Air Law, Leiden University, Leiden.
 9. Farge M., Day J. (2011), Historic Bilateral Air Safety Agreement Between U.S. and EU: Another Milestone in the Path Toward Globalization, Martindale-Hubbell, Paris.
 10. Arbor A. (2011), Bilateral Aviation Safety Agreements: Reducing Costs for the Aviation Industry, AeroStrategy, Michigan.
 11. Majcher K. (2011), AeroStrategy Report Points To Cost Savings Of Bilateral Safety Accords, Aviation Daily.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu