BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Piotr (Leiden University)
Tytuł
Historia wzajemnych relacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
History of International Aviation Safety Relations Between the European Union and the United States of America
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 245-257, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Lotnictwo, Lotnictwo cywilne, Bezpieczeństwo, Historia
Aviation, Civil aviation, Security, History
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Od lat amerykański system common law oszczędnie wprowadzał w obieg nowe akty prawne, bazując na prawie precedensu i interpretowaniu regulacji leżących u podstaw ich systemu prawa, często swym tekstem nieprzystające do zmienionej na przestrzeni lat rzeczywistości. Europa natomiast tworzyła krok po kroku Wspólnotę w oparciu o bardzo szczegółowe regulacje, pozostawiające wąską możliwość interpretacji (w porównaniu z amerykańskimi odpowiednikami) i przez wielu krytykowane za zbytnią biurokratyzację procedur. Przez cały XX wiek próbowano szukać w tej materii kompromisu w oparciu o umowy multilateralne, jak i bilateralne, kładąc podwaliny pod rozwiązania, które od początku XXI wieku służą bezpiecznemu korzystaniu z wszystkich zalet transportu lotniczego. (fragment tekstu)

Travelling by air is perceived to be the safest way of transportation. Since the very beginning of the evolution of this amazing industry, safety aspect was one of the highest priority. Taking into consideration the specifications and features of aviation, it is no wonder why it relied from the very beginning on how safe it would look like for the public opinion. The standards have been developed over decades by each country as well as in the order of international cooperation. That led to the establishment of common policies, guidelines and standards that were agreed to be uphold in the sky. Such standards are not easy either to create or to maintain and execute. An example of the European Union and the United States of America in that matter shows how complex those regulations has to be and how complicated is to establish such relations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Konferencja Chicagowska (1944), Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Chicago.
  2. Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólnota Europejska (2011), Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o wspołpracy w zakresie uregulowań dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.
  3. Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólnota Europejska (1998), Umowa o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
  4. Rada (EWG) (1991), Rozporządzenie Nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991R3922&from=EN,16 grudnia 1991.
  5. EASA, FAA (2011), Presentation: Aviation Safety Agreement Between The United States and The European Community, https://www.faa.gov/aircraft/repair/media/EASA_US_roadshows.pdf [dostęp: 15 września 2015].
  6. Departament Transportu USA (2000), Airworthiness certification of civil aircraft, engines, propellers, and relate to products imported to the United States, "Federal Aviation Administration Advisory Circular", http://www.faa-aircraft-certification.com/support-files/ac_21_23.pdf [dostęp: 15 września 2015].
  7. International Institute of Air and Space Law (2013), Public Air Law, Leiden University, Leiden.
  8. Gatto A. (2006), Governance in the European Union: a Legal Perspective, Columbia University, Columbia.
  9. Frid R. (1995), The relations between the EC and International Organisations. Legal theory and practice, Springer, London.
  10. Blumenkron J. (2009), Implications of Transparency in ICAO's USOAP Program, http://www.iilj.org/gal/documents/v5.blumenkron.pdf [dostęp: 15 września 2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu