BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiak Andrzej
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem sanitarnym na przykładzie historycznym miasta Radomia w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
Managing of Sanitary Safety on Historical Example of City Radom During Second Polish Republic
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 259-271, fot., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Historia
Security, Safety management, History
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Radom, II Rzeczpospolita
Radom
Abstrakt
Podstawowym problemem władz miasta Radomia, jak również władz II Rzeczypospolitej, w pierwszych latach po zakończeniu pierwszej wojny światowej, było zapewnienie społeczeństwu podstawowych potrzeb bytowych, przeciwdziałanie takim problemom, jak głód, brak higieny osobistej, dostęp do służby zdrowia, szkolnictwa. (fragment tekstu)

During the interwar period, in Radom lived 60 000 (1921) to 90 000 (1939) residents. In these times, Radom was a large agglomeration against Polish society, which was mostly agrarian. The main problem of the city authorities, in the first years after the World War I, was to provide basic living needs for society. City devastation after war and long-standing occupation caused fundamental problems involving nourishment, unemployment, access to the health service and sanitation condition of the city. Solving these issues, they encountered enormous difficulties primarily related to the lack of financial resources, which the city authorities could not dispose of. Technical infrastructure, existing in the city, in particular waterworks and plumbing network could not provide residents of Radom basic sanitation conditions. Inhabitants took water from shallow wells, which were polluted with dangerous bacteria, causing epidemics. To provide running water, improve the sanitary condition of the fairgrounds, proper nutrition, hygiene and the possibility of access to the healthcare for the residents of Radom was a priority of the city authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Album (około 1928), Opieka społeczna otwarta (w Radomiu) znajdujący się w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.
 2. Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta miasta Radomia, sygn. 9118, nlb.
 3. Archiwum Państwowe w Radomiu, Akta miasta Radomia, sygn. 9130 Sprawy Komitetu Rozbudowy Miast, nlb.
 4. Bliz F.E. (2003), Nowe lecznictwo przyrodnicze: książka do nauczania i podręcznik leczenia przyrodnego i ochrony zdrowia, F.E. Bilz (Graefenbainichen: W. Hecker), Lipsk.
 5. Łuszkiewicz-Dzierżawska G. (2009), Życie codzienne w międzywojennym Radomiu, Biuletyn kwartalny RTN, t. XLIII, z. 4, Radom.
 6. Majsterek E., Skarżycki K. (2014), Wielka wojna. Radom i region radomski w czasie I wojny światowej, Katalog wystawy, Wyd. Archiwum Państwowe w Radomiu, Radom.
 7. Metzger R. (2012), Radom między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918-1939, Wyd. Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź.
 8. Piątkowski S. (1995), Instytucje opieki nad dzieckiem sierocym w Radomiu w latach 1920-1930, Radom.
 9. Stan W. i in. (2015), Radom czas zmienia, Wyd. ITE-PIB, Radom.
 10. Ustawa z dnia 17 marca 1921r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 11. Ustawa z dnia 17 lutego 1922r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych, Dz.U. 1922 r. Nr 18, poz. 143.
 12. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923r. o opiece społecznej, Dz.U. 1923 r. Nr 92, poz. 726.
 13. Dziesięciolecie Polski Odrodzonej Księga Pamiątkowa 1918-1928, Wydawnictwo i nakład "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" "Światowida" "Na Szerokim Świecie", Kraków-Warszawa 1928.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu