BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Sokołowska Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw
Regional Determinants of Corporate Innovativeness
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 169-181, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje w organizacji, Innowacyjność regionu, Rozwój regionalny
Enterprise innovation, Innovations in organization, Regional innovation, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Przedsiębiorstwo w regionie pełni rolę animatora innowacji, który inspiruje i propaguje innowacje wśród innych uczestników procesu społeczno-gospodarczego. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacji następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania, kreowania i dyfuzji innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw, regionów i krajów. Celem prowadzonych rozważań jest określenie czynników innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście rozwoju regionalnego. (abstrakt oryginalny)

Innovation is a factor that significantly determines regional socioeconomic development. Companies play the role of regional animators of innovativeness which inspire and promote innovation among other member of the socioeconomic process. Their effectiveness is verified through the implementation and diffusion of innovations. The ability to acquire, create, and diffuse innovations is a key factor in the development of enterprises, regions, and countries. The objective of the paper was to determine corporate innovativeness factors in the context of regional development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 2. Brol R., Czynniki rozwoju regionalnego [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 3. Clarkson M., Ramy zainteresowanych analizą i oceną społecznej efektywności, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, nr 1.
 4. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i kooperacyjne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Fiedor B., Czaja S., Podstawowe badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem problemu trwałości kapitału naturalnego i sprawiedliwości międzygeneracyjnej [w:] Problemy trwałego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 7. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 8. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 9. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 10. Krawczyk-Sokołowska I., Zasoby kadrowe jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, red. A. Herman, K. Poznańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008.
 11. Kwieciński L., Moszkowicz K., Sroka J., Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 12. Mainardes W., Aloes H., Raposo M., Stakeholder Theory: Issues to Resolve, "Management Decision" 2011, vol. 49, nr 2.
 13. Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Łódź 2006.
 14. Obój K., Dopasowanie i niedopasowanie - strategiczne wybory w burzliwym otoczeniu [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001.
 15. Penc J., Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Pomykalski A., Interakcyjna strategia innowacji, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 99, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 17. Popławski W., Kultura innowacyjna i jej znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa 2007.
 18. Prahalad C., Hamel G., The Core Competence of Corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June.
 19. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 20. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001.
 21. Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa 2003.
 22. Zych A., Innowacje jako źródło przedsiębiorczości [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu