BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Piotr (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Strategia obronna a strategia bezpieczeństwa : analiza strategii
Defense Strategy and Security Strategy : Analysis of the Strategy
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 13-25, rys., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Obronność, Bezpieczeństwo, Analiza strategiczna
Defences, Security, Strategic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę zbudowania założeń metodologicznych analizy strategii, które posłużyłyby do przeprowadzenia takiej oceny na zbiorze strategii państw europejskich. Badania te określiłyby jeden z czterech istotnych budulców (determinantów) kultury strategicznej Europy. W związku z tym analiza zrealizowana według opracowanego procesu powinna stanowić asumpt do badań empirycznych w postaci sondaży, analizy decyzyjnej oraz case study, które zweryfikowałyby treści rozpatrywane na poziomie postulatywnym. (fragment tekstu)

The article presents the proposal to use the achievements of strategic management, theory of strategy, security and defense to the analysis of the strategy. The proposed model includes the basic elements: political approach, strategic schools, kind of research environment, levels of strategy, ranking of changes (threats and opportunities). The analysis should be verified by empirical studies such as decision analysis and case study. Then, it could be the key element of the analysis of strategic culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P. (2011), Podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 2. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2015), Doktryna Bezpieczeństwa Informacyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt [lipiec 2015a].
 3. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2015), Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [styczeń 2015].
 4. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2014), Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [listopad 2014], https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/sbn_rp_2014.pdf.
 5. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (2012), Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Wnioski i rekomendacje dla Polski, http://www.spbn.gov.pl/download/4/13629/Wnioskiirekomendacje17.pdf.
 6. Daniluk P. (2015), Bezpieczeństwo i zarządzanie. Analiza strategiczna, Difin, Warszawa.
 7. Dawidczyk A. (2006), Zarządzanie bezpieczeństwem jako przedmiot dydaktyki [w:] Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria-praktyka-dydaktyka, WSHE, Łódź.
 8. Dawidczyk A., Jemioło T. (2008), Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa.
 9. Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, Gebethner & Ska, Warszawa.
 10. Grant R.M. (2011), Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer busines, Warszawa.
 11. Gryz J. (2010), Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa, AON, Warszawa.
 12. Hart Liddell B.H. (1959), Strategia. działania pośrednie, MON, Warszawa.
 13. Heijden K. (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 14. Kuźniar R. (2005), Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 15. Liddel Hart B.H. (1991), Strategy, A Meridian Book, New York.
 16. Ministerstwo Obrony Narodowej (2011), Strategiczny Przegląd Obronny. Profesjonalne Siły Zbrojne RP https://gdziewojsko.files.wordpress.com/2011/05/raport_spo_14042011.pdf [kwiecień 2011].
 17. Ministerstwo Obrony Narodowej (2009), Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Bezpieczenstwo/Prawo/Strategia_Obronnosci.doc.
 18. Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 19. Pierścionek Z. (2003) Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Porter E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 21. Rada Ministrów RP (2013), Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, http://mon.gov.pl/z/pliki/dokumenty/rozne/2013/09/SRSBN_RP_przyjeta090413.pdf [9 kwietnia 2013].
 22. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2009), Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w lepszym świecie, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/strategia_bezpieczenstwa_ue_2003.pdf.
 23. Urząd Publikacji Unii Europejskiej (2010), Strategia Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa, http://www.consilium.europa.eu/pl/documents-publications/publications/2010/pdf/qc3010313plc_pdf/ [marzec 2010].
 24. Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu