BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiak-Poniatowski Jędrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki zwiększające skuteczność alternatywnych kanałów w procesach komunikacji JST z klientem
Factors Increasing The Effectiveness of Alternative Channels in Communication Processes of Local Government with The Customer
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 274-282, rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Klient, Interesariusze
Local government units, Customer, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na skuteczność realizowania komunikacji jednostek samorządu terytorialnego z interesariuszami (obywatelami, podmiotami gospodarczymi lub organizacjami pozarządowymi). Przedstawiono fragmenty wyników badań przeprowadzonych wśród wszystkich gmin wiejskich województwa dolnośląskiego na przestrzeni marca i kwietnia 2016 roku w zakresie wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych opartych na technologiach informatycznych, a także podjęto próbę zdefiniowania czynników wpływających na zwiększenie skuteczności realizowania procesów komunikacyjnych w administracji publicznej, w szczególności zaś w jednostkach samorządu terytorialnego. Obraz zakresu wykorzystania alternatywnych kanałów komunikacyjnych (opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych) z czynnikami wpływającymi na skuteczność procesów komunikacji wskazują na dużą lukę organizacyjną w tej dziedzinie(abstrakt oryginalny)

In the paper factors affecting the effectiveness of the communication of local government with clients (citizens, business entities or non-governmental organizations) are shown. The results of research conducted among rural municipalities of Lower Silesia in the use of alternative channels of communication-based technologies are presented. Furthermore an attempt to define the factors influencing the increase of the efficiency of implementation of communication processes in local government is made(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kacperczyk E., Rzymek B. (red.), 2015, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS, Warszawa.
  2. Mossberger K., Tolbert J.C., McNeal R.S., 2007, Digital Citizenship - The Internet, Society and Participation, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
  3. Nowak J., 2016, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak-Jerzy-Spoleczenstwo-informacyjnegeneza-i-definicje.pdf.
  4. Szewczyk A. (red.), 2007, Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa.
  5. Worstall T., 2015, Eric Schmidt's quite right the internet will disappear; all technologies do as they mature, Forbes, Jan 24, http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/01/24/eric-schmidts-quiteright-the-internet-will-disappear-all-technologies-do-as-they-mature/#fbe40bd644e2.
  6. www.wroclaw.pl (lipiec 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu