BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosz Przemysław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Marketing doświadczeń w budowaniu wartości dla klienta
Experiential Marketing in Creating Value for Clients
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 5-18, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Marketing doświadczeń, Wartość dla klienta, Komunikowanie
Experience marketing, Value to customer, Communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kreowaniem wartości dla klienta za pomocą marketingu doświadczeń. Przeanalizowano jego istotę, cechy oraz cele. Zwrócono również szczególną uwagę na sposoby komunikacji kreowanych doświadczeń. Ukazano przy tym jego siłę oraz możliwości zastosowania. (abstrakt oryginalny)

This article shows the issues associated with creating the customer value through the marketing of experience. It presents the conception, features and purposes of marketing of experience. The article also observes the ways of communicating the created experiences. Moreover, it shows the strengths and possibilities that the marketing of experience establishes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boguszewicz-Kreft M.: Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
 2. Boguszewicz-Kreft M.: Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. Demczyszak A.: Zarządzanie doświadczeniem klienta, [w:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa 2010.
 4. Doligalski T.: Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu, [w:] Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (red.): Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Poltext, Warszawa 2010.
 5. Dźwigoł H.: Budowa modelu innowacji wartości przedsiębiorstwa, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Przedsiębiorczość i innowacje. Uwarunkowania i czynniki rozwoju. Tom I. TNOiK, Katowice 2007.
 6. Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Difin, Warszawa 2007.
 7. Gummesson E.: Relationship Marketing: it's time for de-programming. "Journal of Services Marketing", Vol. 16, No. 7, 2002.
 8. Hulten B., Broweus N., vas Djik M.: Marketing sensoryczny. PWE, Warszawa 2011, rozdział 1.
 9. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
 10. Kotler Ph., Keller K.L.: Marketing. Rebis, Poznań 2012.
 11. Kotler Ph.: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004.
 12. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner i Ska. Warszawa 1994.
 13. Krzepicka A.: Wartości cenione przez klientów w zakresie marki i opakowania, [w:] Dobiegała-Korona B. (red.): Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2015.
 14. Kucharska B.: Kreowanie wartości dla klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, [w:] Dobiegała-Korona B., Polański P. (red.): Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 15. McKenna R.: Marketing is Everything. "Harvard Business Review", January-February 1991.
 16. Michalski E.: Marketing. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2012.
 17. Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii. PWN, Warszawa 1980.
 18. Pine B.J., Gilmore J.H.: The Experience Economy: Work Is Theatre Every Business a Stage. Harvard Business School Press Boston, Massachusetts 1999.
 19. Pomykalski A.: Zarządzanie i planowanie marketingowe. PWN, Warszawa 2012.
 20. Rogoziński K.: Zarządzanie wartością z klientem. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 21. Skowronek I.: Marketing doświadczeń jako wyznacznik wizerunku i wartości przedsię-biorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, zeszyt 685. Szczecin 2011.
 22. Stawarz B.: Content marketing po polsku. Jak przyciągnąć klientów. PWN, Warszawa 2015.
 23. Tkaczyk P.: Grywalizacja. Helion, Gliwice 2012.
 24. Zeithaml V.: Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: A Means - End Model and Synthesis of Evidence. "Journal of Marketing", Vol. 52, No. 3, 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu