BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Gospodarka materiałami i zapasami w przemyśle hutniczym w latach 2000-2015
Materials and Stocks Management Steel Industry in 2000-2015
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 37-50, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zapasy, Gospodarka materiałowa, Przemysł hutniczy
Inventories, Material economy, Smelting industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera informacje o gospodarowaniu materiałami i sterowaniu zapasami w przemyśle hutniczym. Strukturę części ogólnej artykułu tworzą typowe działania w obszarach zaopatrzenia i składowania materiałów w przedsiębiorstwach hutniczych. W ramach analizy przedstawiono strukturę zużycia materiałów i stany poziomów zapasów w krajowym przemyśle hutniczym w latach 2000-2015. Za dane do analizy przyjęto wyniki rocznych ilości i wartości zakupionych materiałów i utrzymywanych zapasów. Ustalono przebieg trendów gospodarowania materiałami i zapasami w przemyśle hutniczym. Przedmiotem badań było również poszukiwanie zależności między poziomem zużycia materiałów (wskaźnik materiałochłonności) i stanem zapasów a rozmiarami produkcji hutniczej. (abstrakt oryginalny)

The article includes information about the materials and stocks management in the steel industry. The structure of the general part of the article is about the typical activities in these areas in steel companies. The analysis shows the structure of materials and stocks levels in the domestic steel industry in 2000-2015. For the data for analysis were used volume and value of materials and stocks. Trends of materials and stocks management are presented in the article. The subject of studies was the correlation between the level of material consumption (rate of material consumption) and the state of stocks and the size of steel production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ammer D.S.: Materials Management as a Profit Centre. "Harward Business Review", January-February, 1969.
  2. Gajdzik B.: Ewolucja funkcji gospodarki magazynowej na przykładzie sektora hutniczego. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 8, 2015.
  3. Gajdzik B.: Sieciowa organizacja grup kapitałowych w krajowym sektorze hutniczym. "Organizacja i Zarządzanie", Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej, nr 1(33), 2016.
  4. Grzybowska K.: Strategie zakupowe. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  5. Konstanciak E.: Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych pracy wielkiego pieca na wydajność i wskaźniki ekonomiczne procesu. Praca doktorska pod kierunkiem W. Waszkielewicza. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007, zacytowana [za:] Kardas E., Budzik R.: Planowanie wielkości zapasów materiałowych na wydziale wielkopiecowym. "Logistyka", nr 2, 2011.
  6. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
  7. Łędzki A., Zieliński K., Klimczyk A.: Podstawy technologii wytwarzania i przetwarzania. cz. V, Stalownictwo. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 2013.
  8. Polski przemysł stalowy 2005 i 2010, www.hiph.org.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu