BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gubernat Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ryzyko finansowania jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy banków komercyjnych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 137-150, tab.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Ryzyko finansowe, Banki komercyjne
Local government units, Financial risk, Commercial banks
Abstrakt
Rynek usług bankowych dedykowanych podmiotom sektora samorządowego jest jednym z najbardziej dynamicznych obszarów ekspansji działalności banków komercyjnych, o czym świadczy szeroka oferta produktowa zgłaszana przez instytucje finansowe. Uwzględniając liczbę jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącą ponad 2,8 tys. podmiotów oraz ich potencjał finansowy, banki komercyjne uznają je za atrakcyjną, docelową grupę partnerów biznesowych. Potwierdzają, że jednostki samorządowe charakteryzują się wyższą stabilnością w porównaniu z pozostałymi branżami gospodarki, gdyż w relacji do pozostałych uczestników rynku są w zdecydowanie mniejszym stopniu narażone na występowanie pewnych rodzajów ryzyka. Zwracają uwagę na fakt, że funkcjonowanie sektora samorządowego usystematyzowane jest wieloma aktami prawa, szczególnie w obszarze zarządzania finansami zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej. Jednostki samorządowe, za sprawą swoich budżetów, wykazują potencjał nie tylko w aspekcie depozytów, ale przede wszystkim kredytów dedykowanych dla podmiotów sektora instytucjonalnego. Realizując wyznaczone im zadania, podobnie jak inne podmioty prowadzące działalność, niejednokrotnie korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania, co jest efektem niedostosowania poziomu generowanych dochodów i ich głównych źródeł do skali realizowanych wydatków, głównie inwestycyjnych, zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności. Naturalnie problematyka przychodów zwrotnych obejmuje także kwestię ich spłaty. Celem artykułu jest zatem dokonanie analizy i rozpoznanie głównych rodzajów ryzyka związanego z finansowaniem jednostek samorządu terytorialnego z perspektywy działalności banków komercyjnych w Polsce ze wskazaniem na katalog produktowy potencjalnego finansowania samorządów. Autorka, na bazie krytycznego przeglądu literatury, wskaże na podstawowe czynniki determinujące wykorzystywanie finansowania zewnętrznego przez samorządy oraz podejmie próbę klasyfikacji podstawowych kategorii ryzyka, czynników je determinujących oraz wskaże na możliwe mityganty. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogacka-Kisiel E., Korenik D. (1998): Badanie zdolności kredytowej samorządu terytorialnego przez bank. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Czudec A., Kata R. (2013): Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne", nr 5.
 3. Dylewski M., Filipiak B. (2013): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych. "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", nr 7, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
 4. Galbarczyk T.A. (2007): Zarządzanie ryzykiem banku w procesach kredytowania jednostek samorządu terytorialnego. W: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. Red. J. Węcławski, M. Kicia. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 5. Gonet W. (2004): Ocena zdolności kredytowej samorządów. "Bank i Kredyt", nr 7.
 6. Korenik D., Korenik S. (2007): Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój spoleczno-ekonomiczny w przestrzeni. CeDeWu.pl, Warszawa.
 7. Pluskota P. (2008): Rola i zadania JST w sferze zaspokajania potrzeb społecznych. W: Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Red. B. Filipiak, S. Flejterski. CeDeWu.pl, Warszawa.
 8. Poniatowicz M. (2005): Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 9. Poniatowicz M. (2010): Transfer ryzyka jako instrument zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 620.
 10. Wiśniewski M. (2011): Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. "Studia BAS", nr 4(28).
 11. Wojtasiak-Terech A. (2010): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu