BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębczyńska Magdalena (Politechnika Śląska)
Tytuł
System pomiaru efektywności a efektywność rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement System and Effectiveness of Development of Small and Medium Enterprises
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 69-80, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności
Small business, Enterprise effectiveness, Efficiency measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano uwagę na problematyce zastosowania systemów pomiaru efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach w powiązaniu z ich efektywnością. Najpierw scharakteryzowano sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce, a następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych, dotyczących relacji pomiędzy systemami pomiaru efektywności a efektywnością rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This paper is focused on issues of the use of performance measurement systems in connection with their effectiveness. First, the Polish sector of small and medium - sized enterprises (SME) was characterized, next the results of empirical research on relationship between performance measurement systems and the effectiveness of development of small and medium - sized enterprises were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloodgood J.M., Sapienza H.J., Almeida J.G.: The internationalization of new high - potential U.S. Ventures: Antecedents and outcomes. "Entrepreneurship Theory and Practice", No. 20, 1996.
 2. Chandler G.N., Hanks S.H.: Measuring the performance of emerging business: A validation study. "Journal of Business Venturing", No. 8, 1993.
 3. Czarniewski S.: Small and medium - sized enterprises in the context of innovation and entrepreneurship in the economy. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 13, 2016.
 4. Dominiak P.: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. PWN, Warszawa 2005, za: SME Statistic: Towards a More Systematic Measurement of SME Behaviour. The 2nd OECD Conference of Ministers Responsible for SMEs. Istanbul, Turkey 2004.
 5. Duraj J., Papiernik-Wojdera M: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 6. Forza C., Salvador F.: Assessing some distinctive dimension of performance feedback information in high performing plants. "International Journal of Operations and Production Management", No. 20, 2000.
 7. Gębczyńska M.: Wymiary systemu pomiaru efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 8. Konarski R.: Regresja wielokrotna: diagnostyka i selekcja modelu regresji. Uniwersytet Gdański, 2004, http://www.wns-tat.strony.univ.gda.pl/artykuly/art3.pdf.
 9. Martinez V., Kennerley M.: Performance Measurement Systems: Mix Effects, in: EURAM 2005. Responsible management in an uncertain world. 5th Annual International Conference Proceedings. TUM Business School, Munich 2005.
 10. Nurosis M.J.: SPSS for Windows Professional Statistics Realise 6.0. SPSS Inc, Chicago 1993.
 11. Otley D.: Performance management: a framework for management control systems research. "Management Accounting Research", No. 115, 1999.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. PARP, Warszawa 2015.
 13. Steinerowska-Streb I.: Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8, 2006.
 14. Tokarski M.: Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 15. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. nr 173, poz. 1807), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807.
 16. Wettstein T., Kueng P.: A maturity model for performance measurement system, 2002. http://www.peterk.ch/Wettstein_Kueng_2002.pdf, 07.04.2009.
 17. Zahara S.A., Ireland R.D., Hitt M.A.: International Expansion by New Venture Firms: International diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning and Performance. "Academy of Management Journal", No. 43, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu