BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krok Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Chmura obliczeniowa w przedsiębiorstwie
Cloud Computing in Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 81-96, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Bezpieczeństwo danych
Cloud computing, Data security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy celowości i możliwości wykorzystania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach. Autorka przybliżyła pojęcie chmury, jej podstawowe cechy oraz omówiła modele świadczenia usług w chmurze. W dalszej części skupiła się na zaletach i korzyściach, jakie wdrożenie tego rozwiązania może przynieść przedsiębiorstwom. Dokonała także analizy słabych stron oraz barier powstrzymujących organizacje przed wyborem tej technologii. Rozważania teoretyczne wzbogaciła przytaczając wyniki badań empirycznych. Następnie scharakteryzowała światowy, europejski oraz krajowy rynek cloud computing, zestawiając aktualne dane statystyczne, dotyczące jego wielkości, usługodawców, usługobiorców oraz szacunków na przyszłość. (abstrakt oryginalny)

Abstract. The article concerns the aim and possibility of using cloud computing in enterprises. The author determined the concept of cloud computing, its basic features and discussed models of services provided in the cloud. The next part focused on the advantages and benefits which implementation of this solution can bring to the companies. The analysis of weaknesses and barriers preventing organizations from choosing this technology has been made. Theoretical considerations were enriched by presenting the results of empirical researches. Then the author characterized the global, European and national cloud computing market, comparing current statistics relative to its size, service providers, recipients and forecasts for the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AlZain M.A., Pardede E., Soh B., Thom J.A.: Cloud Computing security: From single to multi-clouds. Proceedings of the HICSS, 2011.
 2. Armbrust M., Stoica I., Zaharia M., Fox A., Griffith R., Joseph A.D., et al.: A view of cloud computing. "Communications of the ACM", Vol. 53, No. 4, 2010.
 3. Brynjolfsson E., Hofmann P., Jordan J.: Cloud computing and electricity: Beyond the Utility Model. "Communications of the ACM", Vol. 53. No. 5, 2010.
 4. Catteddu D., Hogben G. (eds.): An SME perspective on Cloud Computing. European Network and Information Security Agency, 2009.
 5. Creeger M.: CTO roundtable. "Communications of the ACM", Vol. 52, No. 8, 2009.
 6. Cusumano M.: Cloud computing and SaaS as new computing platforms. "Communications of the ACM", Vol. 53, No. 4, 2010.
 7. Dziembek D.: Cloud Computing - charakterystyka i obszary zastosowań w przedsiębiorstwach, [w:] Knosala R. (red.): Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Opole 2016.
 8. Fiedler A., Brown I.: Chmury obliczeniowe - ekspertyza. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Bruksela 2012.
 9. Garrison G., Kim S., Wakefield R.L.: Success factors for deploying cloud computing. "Communications of the ACM", Vol. 55, No. 9, 2012.
 10. Global Cloud Computing. MarketLine Industry Profile, 2015, http://www.researchbeam.com/global-cloud-computing-market, 08.06.2016.
 11. Hayes B.: Cloud computing. "Communications of the ACM", Vol. 51, No. 7, 2008.
 12. Hoberg P., Wollersheim J., Krcmar H.: The business perspective on Cloud Computing: A literature review of research on Cloud Computing. Proceedings of the AMCIS, 2012.
 13. Iyer B., Henderson J. C.: Preparing for the future - understanding the seven capabilities of Cloud Computing. MIS Quarterly Executive, 2010.
 14. Jeffery K., Neidecker-Lutz B. (eds.): The Future of Cloud Computing: Opportunities for European Cloud Computing Beyond 2010. 2010.
 15. Kroes N.: Setting up the European Cloud Partnership. Speech at the World Economic Forum, Davos 2012.
 16. Łapiński K., Wyżnikiewicz B.: Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011.
 17. Leimeister S., Böhm M., Riedl C., Krcmar H.: The business perspective of Cloud Computing: Actors, roles and value networks. Proceedings of the ECIS, 2010.
 18. Marston S., Li Z., Bandyopadhyay S., Ghalsasi A.: Cloud Computing: The business perspective. Proceedings of the HICSS, 2011.
 19. Mateos A., Rosenberg J.: Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu. Helion, Gliwice 2011.
 20. Pröhl T., Repschläger J., Erek K., Zarnekow R.: Servicemanagement im Cloud Computing. HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2012.
 21. Repschläger J., Pannicke D., Zarnekow R.: Cloud Computing: Definitionen, Geschäfts-modelle und Entwicklungspotenziale. HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2010.
 22. Son I., Lee D.: Assessing a new IT service model: Cloud Computing. Proceedings of the PACIS, 2011.
 23. Son I., Lee D., Lee J.-N., Chang Y.-B.: Understanding the impact of it service innovation on firm performance: The case of Cloud Computing. Proceedings of the PACIS, 2011.
 24. Walterbusch M., Teuteberg F.: Vertrauen im Cloud Computing. HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, 2012.
 25. Burnejko M.: Kto korzysta z chmury w Polsce (i na świecie). Blog ekspertów IT Chmurowisko.pl, http://chmurowisko.pl/, 04.09.2015.
 26. Eurostat: ICT usage in enterprises in 2014. 2014, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-usage-enterprises-2014, 04.03.2016.
 27. Fogarty K.: Cloud Computing definitions and solutions. 2009, http://www.cio.com/ article/501814/, 07.03.2016.
 28. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Raport GUS, 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf, 07.03.2016.
 29. Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Opracowanie sygnalne, GUS, 2015, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/5/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_2015_-_notatka.pdf, 07.03.2016.
 30. The Hybrid IT Evolution. IT Trends Report, 2016, http://it-trends.solarwinds.com/ reports/2016/the-hybrid-it-evolution/north-america.pdf, 12.10.2016.
 31. IT-manager.pl, 2016, http://it-manager.pl/po-polska-chmure-siegaja-coraz-wieksze-firmy/, 25.08.2016.
 32. KPMG's 2014 Cloud Survey Report: Elevating Business in the Cloud. 2014, https://www.kpmg.com/US/en/about/alliances/Documents/2014-kpmg-cloud-survey-report.pdf, 25.08.2016.
 33. Mapping the cloud maturity curve: The Economist Intelligence Unit. 2015, http://www.corporate-leaders.com/sitescene/custom/userfiles/file/White_Papers/Mapping%20the%20cloud%20maturity%20curve.pdf, 25.08.2016.
 34. Mell P., Grance T.: The NIST Definition of Cloud Computing. 2011, http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf, 25.08.2016.
 35. Uptake of Cloud in Europe. Raport IDC na zlecenie Komisji Europejskiej, 2013, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-smart-20130043-uptake-cloud-europe, 25.08.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu