BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Integracja zrównoważonego łańcucha dostaw
Integration of Sustainable Supply Chain
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 97-106, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony, Zrównoważony łańcuch dostaw
Supply chain, Sustainable development, Sustainable supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem zrównoważonych łańcuchów dostaw jest tworzenie, ochrona i długofalowy rozwój wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces dostaw. Uprzednie badania dotyczące integrowania łańcucha dostaw nie uwzględniały problematyki rozwoju zrównoważonego, a jedynie odnosiły się do tradycyjnych łańcuchów dostaw. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcyjnych podstaw integrowania zrównoważonych łańcuchów dostaw. (abstrakt oryginalny)

Creating, the protection and the long-term development of the social and environmental economic value are the purpose of sustainable supply chains. Prior research concerning the integration in supply chain didn't consider issues of the sustainable development, but only referred to traditional supply chains. The conceptual bases of integrating sustainable supply chains are presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angell L.C.: Environmental and operations management face the future. "Decis. Line", No. 30, 1999.
 2. Armistead C.G., Mapes J.: The impact of supply chain integration on operating performance. "Logistics Information Management", No. 6(4), 1993.
 3. Bowersox D.J., Morash E.A.: The integration of marketing flows in channels of distribution. "European Journal of Marketing", No. 23(20), 1989.
 4. Brady A.K.O.: The Sustainability Effect, Rethinking Corporate Reputation in the 21st Century. Palgrave/Macmillan, New York, 2005.
 5. Campbell J., Sankaranl J.: An inductive framework for enhancing supply chain integration. "International Journal of Production Research", No. 43(16), 2005.
 6. Carter C.R., Jennings M.M.: Social Responsibility and Supply Chain Relationships. "Transportation Research Part E", No. 38(1), 2002.
 7. Carter C.R., Jennings M.M.: The Role of Purchasing in Corporate Social Responsibility: A Structural Equation Analysis. "Journal of Business Logistics", No. 25(1), 2004.
 8. Flynn B.B., Huo B., Zhao X.: The Impact of Supply Chain Integration on Performance: A Contingency and Configuration Approach. "Journal of Operations Management", No. 28(1), 2010.
 9. Foerstl K., Reuter C., Hartmann E.: Managing Supplier Sustainability Risks in a Dynamically Changing Environment: Sustainable Supplier Management in the Chemical Industry. "Journal of Purchasing & Supply Management", No. 16(2), 2010.
 10. Gimenez C., Ventura E.: Logistics-production, logistics-marketing and external integration: their impact on performance. "International Journal of Operations & Production Management", No. 25(1), 2005.
 11. Gungor A., Gupta S.M.: Issues in environmentally conscious manufacturing and product recovery: A survey. "Comput. Ind. Eng.", No. 36, 1999.
 12. Harrison A., van Hoek R.: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa 2010.
 13. Lee H.L., Whang S.: Winning the last mile of e-commerce. "Sloan Management Review", No. 42(4), 2001.
 14. Leuschner R., Rogers D., Charvet F.F.: A meta-analysis of supply chain integration and firm performance. "Journal of Supply Chain Management", Vol. 49, No. 2, 2013.
 15. Marquez A.C., Bianchi C., Gupta J.N.D.: Operational and financial effectiveness of e-collaboration tools in supply chain integration. "European Journal of Operational Research", No. 159(2), 2004.
 16. Monczka R.M., Trent R., Callahan T.: Supply Base Strategies to Maximize Supplier Performance. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 23, No. 4, 1993.
 17. Pagell M.: Understanding the factors that enable and inhibit the integration of operations, purchasing and logistics. "Journal of Operations Management", No. 22(5), 2004.
 18. Pfohl H.Ch.: Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrument. Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 19. Rutkowski K.: Teoria i praktyka zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw, [w:] Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000.
 20. Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1997.
 21. Vickery S.K., Jayaram J., Droge C., Calantone R.: The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: an analysis of direct versus indirect relationships. "Journal of Operations Management", No. 21(5), 2003.
 22. Welford R.: Corporate environmental management, technology and sustainable development: Postmodern perspectives and the need for a critical research agenda. "Bus. Strategy Environ.", No. 7, 1998.
 23. Wynstra F., Weggemann M., van Weele A.J.: Exploring Purchasing Integration in Product Development. "Industrial Marketing Management", Vol. 32, No. 1, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu