BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maj Aleksandra (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - studium przypadku
Risk Management in a Case-Unit Company
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 107-117, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie ryzykiem, Niepewność, Górnictwo
Enterprise risk, Risk management, Uncertainty, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przeanalizowano zidentyfikowane ryzyko, które towarzyszy w prowadzeniu każdej działalności. Wykorzystując badania literaturowe oraz własne praktyki dotyczące zarządzania ryzykiem, w prezentowanym artykule szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż ryzyko związane jest z każdą decyzją, tj. operacyjną, inwestycyjną czy finansową. Szczególnie w pracy podkreślono, że należy dopasować zarządzanie ryzykiem do specyfiki przedsiębiorstwa i skoncentrować się na charakterystycznym dla niego ryzyku. Zwrócono również uwagę na szersze uświadomienie kadrom zarządzającym znaczenia zarządzania ryzykiem gospodarczym i uwzględnienia go w planowaniu finansowym. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza ryzyka występującego w przedsiębiorstwie z sektora górniczego. (abstrakt oryginalny)

The study identifies the identified risks that accompany each business. Using research and risk management practices in this article, attention has been paid to the fact that the risk is related to any decision, ie operational, investment or financial. It is particularly emphasized in the paper that the risk management should be tailored to the specific nature of the business and should focus on its specific risks. Attention was also paid to a broader awareness of the importance of managing and evaluating economic risk in the financial management. The purpose of this article is to present and analyze the risks that occur in a mining company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dźwigoł H.: Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
  2. Dźwigoł H.: Business Management. Alpha Science International Ltd., Oxford, UK 2015.
  3. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. C.H. Beck, Warszawa 2006.
  4. Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa 2007.
  5. Kaczmarek T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2005.
  6. Kendall R.: Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. K.E. Liber, Warszawa 2000.
  7. Nowak E.: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu