BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Katarzyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Odpowiedzialny łańcuch dostaw w ramach współpracy wertykalnej przedsiębiorstw. Doświadczenia na polskim rynku
A Responsible Supply Chain within Vertical Company Networks: Experiences from the Polish Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 15, s. 183-196, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca sieciowa, Zrównoważony łańcuch dostaw
Supply chain, Enterprises cooperation, Network cooperation, Sustainable supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto temat integracji pionowej przedsiębiorstw i tzw. zrównoważonego łańcucha dostaw. Zwrócono uwagę na ekonomiczne, społeczne i ekologiczne korzyści wynikające z zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw. Omówiono polskie realia wdrażania odpowiedzialnego biznesu w kontekście kooperacji pionowej przedsiębiorstw. Przyjęty cel pracy oraz studia literatury dotyczące omawianego zagadnienia pozwoliły na sformułowanie następującej hipotezy badawczej: odpowiedzialne praktyki w biznesie to obecnie nie tylko moda, ale przede wszystkim przyszłościowe działania zorientowane na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na wysoce konkurencyjnym rynku. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses vertical integration of companies and sustainable supply chains with a focus on economic, social, and environmental benefits arising from responsible management. The objective was to explore the implementation of responsible business practices in the context of vertical company networks in Poland. A literature study on the subject led to the following research hypothesis: responsible business practices do not represent a passing trend, but a strategy of ensuring the survival and development of companies in a highly competitive market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 pułapek projektów outsourcingowych, "Harvard Business Review" 2009, styczeń.
 2. CSR firm powinien stać się elementem oceny ich działalności, http://www.csrinfo.org/pl/wiedza/publikacje/3775-csr-firm-powinien-stac-sie-elementem-oceny-ich działalności (data dostępu: 20.03.2012).
 3. Czakon W., Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 4. Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 5. Dwojacki P., Powstanie i funkcjonowanie sieci organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Oddziału TNOiK" 1995, nr 3.
 6. Famielec J., Układy kooperacyjne w gospodarce rynkowej - doświadczenia, strategie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 7. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zrównoważony łańcuch dostaw: trendy i innowacje, 2013, nr 3.
 8. Górzyński M., Pander W., Koć. P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Marlex Sp. z o.o., Warszawa 2006.
 9. Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych, CSRinfo, (dokument elektroniczny).
 10. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008.
 11. Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N. Craig Smith, Gilbert Lensen, Studio Emka, Warszawa 2009.
 12. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 13. Przybylska K., Obszary współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami kraju goszczącego [w:] Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, Badania statutowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 14. Przybylska K., Guzdek S., Kooperacja jako główna forma współpracy przedsiębiorstw w międzynarodowych sieciach biznesowych [w:] Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, Badania statutowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 15. Raport: Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. 2012, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (dokument elektroniczny).
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 17. Sustainability Reporting Guidelines, Implementation Manual, Global Reporting Initiative, 2013.
 18. Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw i zakupów, red. N. Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu (dokument elektroniczny), 2011.
 19. Wywiad z profesorem N. Craigiem Smithem z INSEAD Social Innovation Center, http://www.rp.pl/artykul/493936.html?print=tak, s. 1-2 (data dostępu: 28.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu