BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wielość i zmienność władzy a stosowany styl kierowania - w poszukiwaniu współzależności
Multiple and Transitive Power vs. Used Style of Management - In Search of Correlations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 310-320, tab., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Myślenie projektowe, Władza, Badania ankietowe
Design thinking, Power, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój podejścia projektowego spowodował upowszechnienie się różnego rodzaju struktur projektowych, w których miejsce hierarchii jako mechanizmu koordynacji działań zajmuje heterarchia. Celem artykułu jest poszukiwanie związków pomiędzy intensywnością wielości i zmienności władzy a stylem kierowania. W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów liniowych, kierowników projektów i wykonawców (n=370) częściowo zidentyfikowano zależności pomiędzy zmiennością władzy a stosowanym stylem kierowania (wyłącznie w grupie kierowników, n=224). Uzyskane wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do potwierdzenia hipotezy badawczej dotyczącej związku pomiędzy intensywnością heterarchii a stosowanym stylem kierowania(abstrakt oryginalny)

The development of the project management causes the dissemination of various types of project structures in which heterarchy replaces traditional hierarchy as a mechanism of coordination of activities. The goal of the paper is to search for correlations between the intensity of heterarchy and leadership style. In the study conducted in a group of line managers, project managers and team members (n=370) weak relationships between the transitivity of power, and used leadership style were identified (only in the group of managers, n=224). The results give no evidence to confirm the research hypothesis concerning relationship between the intensity of heterarchy and style of management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bielski M., 2002, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bieniok H., Rokita J., 1984, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 4. Blake R.R., Mouton J.S., 1968, Corporate Excellence Through Grid Organization Development, Gulf Publishing, Houston.
 5. Blanchard K., Zigarmi P., Zigarmi, 1989, Leadership and The One Minute Manager. Increasing Effectiveness trough Situational Leadership, William Collins Sons, Glasgow.
 6. Chakravarthy B., Henderson J., 2007, From a hierarchy to a heterarchy of strategies: adapting to a changing context, Management Decision, vol. 45, no. 3.
 7. Fairtlough G., 2007, The Three Ways of Getting Things Done. Hierarchy, Heterarchy, and Responsible Autonomy in Organizations, Triarchy Press, Axminster, UK.
 8. Fołtyn H., 2007, Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Key Text, Warszawa.
 9. Greiner L.E., 1994, The Paradox of Managing Project Oriented Matrix: Establishing Coherence Within Chaos, CEO Publication, Los Angeles.
 10. Griffin R.W., 2000, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hage J., 1980, Theories of Organizations, John Wiley, New York.
 12. Hall R.H., 1999, Organizations. Structures, Processes and Outcomes, Prentice Hall, New Jersey.
 13. Hedlund G., 1986, The hypermodern MNC - a heterarchy?, Human Resource Management, vol. 25.
 14. Hopej M., 2004, Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław.
 15. Kellogg K.C., Orlikowski W.J., Yates J., 2006, Life in the trading zone: structuring coordination across boundaries in postbureaucratic organizations, Organization Science, vol. 17, no. 1.
 16. Kerzner H., 2009, Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
 17. Kożusznik B., 1985, Style kierowania. Uwarunkowania sytuacyjne i psychologiczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 779, Katowice.
 18. Leavitt H.J., 2005, Top-Down. Why Hierarchies Are to Stay and How to Manage Them More Effectively, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts,
 19. Lock D., 2009, Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Mroziewski M., 2005, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa.
 21. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 22. Oshagbem T., 2008, The impact of personal and organisational variables on the leadership styles of managers, The International Journal of Human Resource Management, vol. 19, no. 10.
 23. Pawlak M., 2006, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Peters T., Waterman R., 1982, In Search of Excellence. Lessons from America's Best-Run Companies, Warner Books, New York.
 25. Powell W., 1990, Neither market nor hierarchy: network forms of organization, Research in Organizational Behavior, vol. 12.
 26. Przybyła M. (red.), 2001, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Robbins S.P., 1990, Organization Theory. Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 28. Robbins S.P., DeCenzo D.A., 2002, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Schermerhorn J., 2008, Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 30. Sikorski C., 2001, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 31. Stephenson K., 2009, Neither hierarchy nor network: an argument for heterarchy, People & Strategy, vol. 32, iss. 1.
 32. Stoner J.A.F., Wankel Ch., 1986, Management, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey.
 33. Strategor, 1997, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 34. Trocki M., 2014, Organizacja projektowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 35. Webber R.A., 1990, Zasady zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 36. Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu