BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska-Durkalec Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie procesu zarządzania społeczną odpowiedzialnością w zarządzaniu zmianą w małym przedsiębiorstwie
The Importance of Social Responsibility Management in Change Management in A Small Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 321-332, tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Management, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule o normatywnym charakterze zaprezentowano argumenty na rzecz znaczenia zarządzania społeczną odpowiedzialnością w zarządzaniu zmianą w małym przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim obszary integracji i dezintegracji obu procesów oraz wybrane cechy modelu zmiany organizacyjnej opartej na normach i wartościach wzmocnionych zarządzaniem społeczną odpowiedzialnością(abstrakt oryginalny)

Discussing normative aspects of the research problem, the article presents arguments for the importance of social responsibility management in change management in a small enterprise, together with the elements of integration and disintegration of both processes and selected features of organizational change model based on standards and values strengthened by social responsibility management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman R.W., 1973, How companies respond to social demands, Harvard University Review, vol. 51(4).
 2. Bielski M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Carroll A.B., 1999, Corporate Social Responsibility - evolution of a definitional construct, Business & Society.
 4. Cieślik M., 2015, Zarządzanie zmianą wśród MŚP - raport, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa.
 5. Des Jardins J.R., McCall J.J., 1985, Contemporary Issues in Business Ethics, Reston Publishing Company, Belmont.
 6. Donaldson T., Preston L.E., 1995, The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence and implications, Academy of Management Review, vol. 20(1).
 7. Dziekoński K., Jurczyk A., 2009, Zarządzanie zmianą w procesowych inicjatywach klastrowych, [w:] Nowoczesne podejście do zarządzania organizacją, red. A. Wasiluk, Difin, Warszawa.
 8. Freeman R.E., Phillips R.A., 2002, Stakeholder theory: libertarian defense, Business Ethics Quarterly, vol. 12(3).
 9. Friedman M., 1970, The Social Responsibility of Business is to increase its profits, New York Times Magazine, September 13th.
 10. Garriga E., Mele D., 2004, Corporate Social Responsibility theories: mapping the territory, Journal of Business Ethics.
 11. Griffin R.W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Jones T.M., 1980, Corporate Social Responsibility revisited, redefined, California Management Review, Spring.
 13. Kotter J., 1996, Leading Change, Harvard Business School Press.
 14. Kożuch B., 2011, Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
 15. Kung H., 1999, Pokój na świecie - światowe religie - światowy etos, [w:] Idea etyczności globalnej, red. J. Sekuła, Seculum, Siedlce.
 16. Lewin K., 1947, Frontiers in group dynamics: concept, method and reality in social science, Human Relations, June.
 17. Mele D., 2002, Not Only Stakeholders Interests. The Firm Oriented Towards the Common Good, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
 18. Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 19. Przybyła M. (red.), 2001, Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Schein E.H., 1980, Organizations Psychology, 3d ed., Prentice-Hall, New York.
 21. Sokołowska A., 2013, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia, Monografie i Opracowania, nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Vogel D., 1986, The study of social issues in management: a critical appraisal, California Management Review, vol. 28(2).
 23. Wartick S., Mahon S., 1994, Towards a substantive definition of the corporate issue construct: a review and synthesis of literature, Business and Society, vol. 33(3).
 24. Wendt R., 2010, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zachorek, Warszawa.
 25. Zbiegień-Maciąg L., 1991, Etyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 26. Żbikowski J., 2004, Teoria organizacji i zarządzania. Zarys wykładów, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu