BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornacki Przemysław (Społeczna Akadademia Nauk)
Tytuł
The organization of Monitoring Risks and the Implementation of Permanent Duty Tasks in the Context of Raising the Defense Readiness of the State in the Polish Border Guard
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 59-72, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Obronność, Granice państwa, Straż Graniczna
Defences, State boundaries, Border Guard
Uwagi
summ.
Abstrakt
The changing nature of today's threats, including increased incidence of natural disasters, forces a new model of national security systems. Polish society is faced with problems not only like natural disasters, but also technological ones, as well as terror attacks. Classically perceived crises - natural disasters, floods, large fires, technological failures, give way to new threats such as terrorism, interference in the functioning of information systems and integrated tools for crisis management, preventing simultaneous use of military and civilian components, at every level of response, i.e.: international, national and regional, in relation to the widest range of threats. In addition, defense tasks, carried out by the Polish Border Guards, are an important component of the national defense system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz J.B. (2007), Wybrane problemy obronności państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 2. Sosnowski A., Z. Zamiar (2001), Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem państwa, Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Kielce.
 3. Zamiar Z., Zamiar P. (2011), Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa militarnego państwa, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 4 , Wrocław.
 4. Rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców (Dz.U. UE z dnia 31 lipca 2007r.).
 5. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2014 poz. 1402).
 6. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461).
 7. Zarządzenie Nr 48 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
 8. Zarządzenie Nr 31 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 maja 2013 r., w sprawie systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.
 9. Decyzja nr Z - 58 Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie Ochrony Obiektu Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 10. Decyzja nr 144 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 września 2013 r. w sprawie utworzenia systemu Stałych Dyżurów w Straży Granicznej.
 11. Plan Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 12. Plan Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej z dnia 29 października 2012 r.
 13. Instrukcja Ochrony Obiektu Infrastruktury Krytycznej Straży Granicznej z dnia 28 marca 2013 r. zatwierdzona przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 14. Tabela realizacji zadań operacyjnych, stanowiąca załącznik do Planu Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Straży Granicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 15. Tabela grup zadań realizowanych w czasie podwyższania oraz obniżania gotowości obronnej (POGO).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu