BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwieciński Mirosław (Fundacja Instytut Wywiadu Gospodarczego w Krakowie)
Tytuł
Organizacja Obrony Terytorialnej z perspektywy kultury bezpieczeństwa
The Organization of Territorial Defence from the Perspective of Safety Culture
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 73-82, bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Kultura, Bezpieczeństwo, Obronność
Culture, Security, Defences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest, obok przedstawienia zarysu istoty i znaczenia kultury bezpieczeństwa, dokonanie analizy obszaru rozstrzygnięć organizacyjnych dotyczących nowego rodzaju Sił Zbrojnych - Obrony Terytorialnej. Wnioski z analizy mają posłużyć wzbogaceniu dorobku kultury bezpieczeństwa charakterystycznej dla podmiotu państwa, która wyznacza między innymi sposób myślenia o bezpieczeństwie i odczuwania bezpieczeństwa, jak również sposoby osiągania bezpieczeństwa. (fragment tekstu)

The article presents the essence of safety culture, generally understood as totality of creations aimed at creating, maintaining and increasing the level of security of any of the beneficiaries. Considerations regarding safety culture were shown from the perspective of the three spheres of human activity - mental, material and organizational. In particular it analyzes the area of organizational decisions on a new kind of Armed Forces - Territorial Defence. This concerns especially the recruitment of soldiers, future tasks in time of war and peace, the training system and how to store weapons. The area of mentioned subjects were evaluated from the perspective of safety culture, characteristic for the state entity which determines, among other things, a way of thinking about security and feeling of safety, as well as ways of achieving safety. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszek T. (2013), Obrona Terytorialna Kraju w województwie kieleckim (1963-1975: organizacja i działalność, "Przegląd Historyczno-Wojskowy", z. 14(65)/2.
  2. Cieślarczyk M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
  3. Jarmoszko S. (2010), Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi społecznej [w:] E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.). Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, Warszawa.
  4. Jarmoszko S. (2016), O kulturze bezpieczeństwa z perspektywy antropologicznej [w:] M. Fałdowska, A.W. Świderski, G. Wierzbicki (red.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, t. III, Kultura i wychowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
  5. Korzeniowski L.F. (2016), Kultura bezpieczeństwa w naukach o bezpieczeństwie [w:] S. Jaczyński, J. Kunikowski (red.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom I, Kultura i wychowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
  6. Kupisz D. (2008), Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 - 1717, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  7. Lutostański M. (2016), Kultura bezpieczeństwa jako przedmiot poznania naukowego [w:] M. Fałdowska, A.W. Świderski, G. Wierzbicki (red.), Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania, tom III, Kultura i wychowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce.
  8. Stańczyk J. (1999), Bezpieczeństwo i pokój - wzajemne relacje [w:] R. Rosa (red.), Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, Siedlce-Chlewiska.
  9. Wyszczelski L. (2014), Armia rezerwowa II Rzeczpospolitej. Społeczeństwo pod bronią 1918-1939, Bellona, Warszawa.
  10. www.forsal.pl (2016) Obrona terytorialna: 17 brygad, 35 tys. żołnierzy. Tak będzie wyglądać nowy rodzaj wojsk w Polsce [dostęp: 19 maja 2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu