BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siek Michał (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ochrona informacji niejawnych w trakcie przygotowania i prowadzenia działań wojennych
The Protection of Classified Information During Preparation and Conduct of War Operations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 83-101, tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Ochrona informacji niejawnych, Konflikty zbrojne, Regulacje prawne
Protection of classified information, Armed conflicts, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ochronę informacji niejawnych w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa o ochronie informacji niejawnych1, zwana dalej ustawą. Nie da się w niej zauważyć podziału na czas pokoju, kryzysu i wojny. Został zatem stworzony jednolity system ochrony informacji niejawnych, który z założenia ma zapewnić ochronę we wszystkich sytuacjach i stanach zagrożenia, w tym w czasie wojny. Niniejszy artykuł przybliży problematykę ochrony informacji niejawnych, podejmie także próbę odpowiedzi na pytanie, czy stworzony jednolity system ochrony informacji niejawnych, niezależny od sytuacji i czynników zewnętrznych, sprawdzi się w czasie prowadzenia konfliktów zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ocenie zostanie poddane podejście ustawodawcy, w którym nie dokonuje się rozdziału ochrony informacji niejawnych w zależności od stanów gotowości do podjęcia działań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł zawiera rozważania na temat możliwości komfortowej współpracy wojska z innymi instytucjami zobowiązanymi do ochrony informacji niejawnych, w tym sektorem cywilnym, publicznym podczas prowadzenia walki zbrojnej. W końcu, w oparciu o akty prawne niższego rzędu niż ustawa wyeksponowane zostaną wybrane różnice w podejściu do szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych między jednostkami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej a wybranymi instytucjami, służbami zobowiązanymi do ochrony tych informacji. (fragment tekstu)

The protection of classified information from unauthorized persons is one of the most important factors that significantly impact national security. The goal of this paper is to present this issue as well as to define relevant Polish legislation drafted to provide adequate protection of classified information (i.e. acts, directives and instructions). The author has analysed this issue in terms of preparation of the war operations as well as their conduct. The paper also highlights the key threats to classified information, and discusses the organization of secret registries at the Ministry of National Defence and at the other organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fleszer D. (2014), Informacja niejawna i jej klasyfikacja, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8.
 2. Frąckiewicz J. (2011), Zmiany w zakresie organizacji kancelarii tajnej i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego [w:] Ochrona informacji niejawnych poradnik praktyczny, Centralny Ośrodek Szkolenia ABW.
 3. Hoc S. (2010), Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 4. Kuśnierz E., Radziszewska B. (2011), Uprawnienia i obowiązki kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", nr 4.
 5. Stankowska I. (2014), Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, Wyd. 2, Lexis Nexis, Warszawa.
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683).
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2013.1660 ze zm.).
 9. Zarządzenie Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz.MON.2011.25.402).
 10. Zarządzenie Nr 4 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych i jawnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz.Urz.ABW.2011.1.3).
 11. Zarządzenie Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz.Urz.KGP.2011.1.5 ze zmianami).
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 1971 r. III KR 260/70.
 13. NO-04-A004:2016 Norma Obronna. Systemy alarmowe.
 14. http://mon.gov.pl/sily-zbrojne dostęp w dn. 21.05.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu