BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stokwiszewski Dariusz (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Znaczenie stałej obecności NATO w Europie Środkowo-Wschodniej dla bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu
Significance of NATO's Constant Presence in Middle and Eastern Europe for its Eastern Border's Safety
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 115-134, bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Obronność, Bezpieczeństwo narodowe
Defences, National security
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Zasadniczym celem podjętych w tej publikacji rozważań, zgodnie z przyjętym założeniem badawczym, będzie: określenie znaczenia ewentualnej stałej (lub rotacyjnej) obecności wojsk NATO w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej dla ich bezpieczeństwa, w związku z tym również bezpieczeństwa Polski jako ważnego państwa granicznego wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej - a więc najważniejszych dla nas organizacji, w oparciu o przynależność do których Polska buduje podstawy swojego bezpieczeństwa narodowego. (fragment tekstu)

Current international situation causes whole range of tension that can lead to the future military conflicts between Russia and NATO. The fundamental cause in this case seems to be a very aggressive politics of Russia towards states of West. Provocative behavior of Russian aviation towards the American fleet and frequent breaking of the safety zone of the air alliance state causes growth of fear about farthest peaceful coexistence. States of Middle - Eastern Europe, like Poland, are placed in the particular situation. Our state is the buffer on the eastern boundaries both of NATO and European Union. That is why expectations from our part of constant and solid presence of alliance troops on the territory of Polish Republic exist. Such presence has convicted the county and has caused growth of sense of safety of its territory. However, it seems that these expectations can be in the range of rotational presence of NATO troop on the area of the Polish state. However, decisions in it and many other important problems connected with safety, will be undertaken on NATO summit, which will proceed in July, in Warsaw 2016. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Bezpieczeństwo Narodowe", II - 2012/22, Warszawa 2012.
 2. "Bezpieczeństwo Narodowe", III - 2014/27, Warszawa 2013.
 3. "Bezpieczeństwo Narodowe", 15 lat w NATO, I - 2014/29, Warszawa 2014.
 4. "Bezpieczeństwo Narodowe", III - 2014/31, Warszawa 2014.
 5. "Bezpieczeństwo Narodowe", I - 2015/33, Warszawa 2015.
 6. "Bezpieczeństwo Narodowe", II - 2015/34, Warszawa 2015.
 7. "Bezpieczeństwo Narodowe", III - 2015/35, Warszawa 2015.
 8. Brzeziński Z. (2002), Polska w okresie przemiany geostrategicznej, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 3(7), Warszawa, [za:] S. Dębski, B. Gorka-Winter (red.), Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Warszawa.
 9. Gryz J. (2008), Perspektywy rozwoju stosunków transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] J. Gryz (red.), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Toruń.
 10. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa (2003), Warszawa.
 11. Kuźniar R. (red.) (2001), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa.
 12. Łastawski K. (2009), Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa.
 13. Mienkiszak M., Piotrowski M.A. (2002), Polska polityka wschodnia [w:] R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa.
 14. Morgenthau H.J. (przejrzał i uzupełnił K.W. Thompson) (2010), Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokoj, Warszawa.
 15. Pietrasiak M, Bębas S., Kowalski P. (red.) (2014), Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem wspołczesnej Europy, Piotrkow Trybunalski.
 16. Plan Działań na rzecz Gotowości NATO (Readiness Action Plan) (2014), Newport.
 17. Stokwiszewski D. (2014), Ewolucja polityki zagranicznej obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego sytemu bezpieczeństwa w latach 1999-2013, Warszawa.
 18. Traktat Połnocnoatlantycki
 19. Zarychta S. (2012), Doktryny i strategie NATO 1949-2012, Gdynia.
 20. Zendrowski R. (2006), Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław.
 21. http//www.nato.int./cps/en/natohq/official_texts_112985.htm.
 22. http//www.nato.int./cps/en/natohq/news_112695.htm.
 23. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease.
 24. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200008709.
 25. http://www.shape.nato.int/nato-response-force-very-high-readiness-joint-task-force.
 26. http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/przed-lipcowym-szczytem-nato-008125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu