BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2005-2014
Municipal Waste Management In Poland Vs. European Union in the Years 2005-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 18-23, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Składowiska odpadów, Recykling, Wyniki badań
Commercial wastes, Landfill sites, Recycling, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q53
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce po 2004 roku. W ramach badań przedstawiono poziomy generowanych i zbieranych odpadów komunalnych, następnie określono sposoby zagospodarowania odpadów ze wskazaniem poziomów m.in. składowania, recyklingu i spalania. Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi w Polsce porównano z sytuacją w krajach UE. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że Polska wytwarza około 200 kg/os. mniej odpadów komunalnych niż średnio w UE, z drugiej strony, nadal około 50% odpadów komunalnych jest przekazywane na składowiska, co jest negatywnym aspektem w kontekście dążenia do gospodarki o obiegu zamkniętym.(abstrakt oryginalny)

This article focuses on issues of municipal waste management in Poland after 2004. Poland, as a Member State of the EU is following its commitments and is approaching the EU standards of municipal solid wastes management. The studies presented the the levels of generated and collected municipal waste, also levels of storage and recycling. Municipal waste management in Poland was compared with the situation in EU countries. It was found that Poland produces about 200 kg per person less municipal services than the EU average, and on the other hand, approximately 50% of municipal waste is transferred to landfills. The performance is not satisfactory in regards to EU commitments and the implementation of a real "closing loops" approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegańska Jolanta, Józef Ciuła. 2011. "Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju". Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 13 (1): 51-60.
 2. Ciuła Józef. 2010. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce i Unii Europejskiej". AURA Ochrona Środowiska 8: 14-16.
 3. EUROSTAT . 2000-2015. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp 31.04.2017.
 4. Grzymała Zbigniew, Grzegorz Maśloch. 2016. "Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce". Studia z Polityki Publicznej 1 (9): 127-140.
 5. GUS. 2015. Infrastruktura komunalna w 2014 roku. Warszawa. http://www.stat.gov.pl.
 6. GUS. 2016. Infrastruktura komunalna w 2015 roku. Warszawa. http://www.stat.gov.pl.
 7. Kaca Edmund, Grażyna Kaca. 2012. "Mass indices of the wastes in Poland in light of the statistical data". Problems of Agricultural Engineering 3 (77): 123-134.
 8. Rosolak Marta, Barbara Gworek. 2006. "Stan i ocena gospodarki odpadami w Polsce". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 29: 71-84.
 9. Szymańska-Pulikowska Agata. 2012. "Współczesne problemy w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 209-220.
 10. Toruński Janusz. 2010. "Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 87: 31-47.
 11. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. Dz.U. 2015, nr 0, poz. 87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3209
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu