BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piórkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Pluralizm metod badawczych (mixed methods research) - w kierunku explicite procesowego projektu badawczego
Mixed Methods Research - Towards an Explicite Processual Research Project
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 372-381, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Proces badawczy, Zarządzanie zmianami, Organizacja
Research process, Change management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zarysowanie procesowego podejścia do koncepcji mixed methods research z uwzględnieniem triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. Cel został zrealizowany poprzez przegląd literatury w obszarze mixed methods research i triangulacji jako koncepcji wspomagającej zagadnienie pluralizmu metod badawczych. Na strukturę artykułu składają się trzy zasadnicze części oraz zakończenie. W pierwszej części przedstawiono etiologię i przesłanki metodyczne pluralizmu metod badawczych (mixed methods research). Część druga opracowania dotyczy projektowania mixed methods research z ujęciem perspektywy triangulacji metodologicznej - opisano procedurę doboru metod w zależności od celu teoretycznego i metodycznego w badaniach mixed methods research z zastosowaniem triangulacji konwergentnej lub/i holistycznej. W części trzeciej zaprezentowano procesowe ujęcie projektu badawczego z zastosowaniem koncepcji mixed methods research w odniesieniu do triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. W zakończeniu uwagę poświęcono głównie zaletom i ograniczeniom przedstawianej koncepcji(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to highlight the processual research project in terms of mixed methods research implementing triangulation concept (convergent or/and holistic). The aim has been achieved through the literature review in the scope of mixed methods research as well as triangulation as the concept supporting the pluralism of research methods. The paper's structure is four-fold. The first section presents ethology and methodological premises of mixed methods research. The way of designing mixed methods research taking into consideration methodological triangulation has been emphasized in the second section - specifically, the procedure of selecting research methods dependent on theoretical and methodological purposes in terms of mixed methods research as well as convergent and/or holistic triangulation has been described. The third part shows the processual research design implementing mixed methods research and convergent and/or holistic triangulation. Finally, the advantages and limitations of the concept presented have been posed(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alise M., Teddlie C., 2010, A continuation of the paradigm wars? Prevalence rates of methodological
 2. approaches across the social/behavioral sciences, Journal of Mixed Methods Research, vol. 4(2), s. 103-126.
 3. Bardolet D., Fox C.R., Lovallo D., 2011, Corporate capital allocation: A behavioral perspective, Strategic Management Journal, vol. 32, s. 1465-1483.
 4. Baum J.A.C., Singh J.V., 1994, Organizational niches and the dynamics of organizational founding, Organization Science, vol. 5(4).
 5. Brown S.R., Danielson S., van Exel, 2015, Overly ambitious critics and the Medici Effect: A reply to Kampen and Tama´s, Quality & Quantity, vol. 49, s. 523-537.
 6. Campbell D.T., Fiske D.W., 1959, Convergent and discriminant validation by the multitraitmultimethod matrix, Psychological Bulletin, vol. 56, s. 81-105.
 7. Cardinal L.B., Turner S.F., Fern M.J., Burton R.M., 2011, Organizing for product development across technological environments: Performance trade-offs and priorities, Organization Science, vol. 22, s. 1000-1025.
 8. Creswell J.W., 2010, Mapping the field of mixed methods research, [w:] Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research (2nd ed.), eds. A. Tashakkori, C. Teddlie, Sage, Thousand Oaks, CA, s. 45-68.
 9. Czakon W., 2015, Rygor metodologiczny, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. 3 rozszerzone, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Denzin N.K., 2012, Triangulation 2.0, Journal of Mixed Methods Research, vol. 6, s. 80-88.
 11. Dyduch W., 2015, Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. 3 rozszerzone, red. W. Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Dyer J.H., Hatch N.W., 2006, Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: Creating advantage through network relationships, Strategic Management Journal, vol. 27, s. 701-719.
 13. Gioia D.A., Corley K.G., Hamilton A.L., 2012, Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology, Organizational Research Methods, vol. 16, s. 15-31.
 14. Greene J., 2007, Mixed Methods in Social Inquiry, Jossey-Bass, San Francisco, CA. Johnson B., Onwuegbuzie A., Turner L., 2007, Toward a definition of mixed methods research, Journal of Mixed Methods Research, vol. 1, s. 112-133.
 15. Maxwell J.A., 2016, Expanding the history and range of mixed methods research, Journal of Mixed Methods Research, vol. 10(1), s. 12-27.
 16. McGrath J.E., 1982, Dilemmatic: The study of research choices and dilemmas, [w:] Judgment Calls in Research, eds. J.E. McGrath, J. Martin, R.A. Kulka, Sage Publications, Beverly Hills, CA, s. 69-102.
 17. McGrath J.E., 1995, Methodology matters: Doing research in the behavioral and social sciences, [w:] Readings in Human-Computer Interaction: Toward the Year 2000, ed. R.M. Backer, Morgan Kaufman, Burlington, MA, s. 152-169.
 18. Molina-Azorín J.F., 2012, Mixed methods research in strategic management: impact and applications, Organizational Research Methods, vol. 15(1), s. 33-56.
 19. Molina-Azorin J.F., 2007, Mixed methods in strategy research: Applications and implications in the resourcebased view, Research Methodology in Strategy and Management, vol. 4, s. 37-73.
 20. Molina-Azorin J.F., 2011, The use and added value of mixed methods in management research, Journal of Mixed Methods Research, vol. 5(1), s. 7-24.
 21. Molina-Azorin J.F., Bergh D., Corley K., Ketchen D., 2014, Feature topic: mixed methods in the organizational sciences, Organizational Research Methods, vol. 17(2), s. 111-112.
 22. Molina-Azorin J.F., Fetters M.D., 2016, Mixed methods research prevalence studies: field-specific studies on the state of the art of mixed methods research, Journal of Mixed Methods Research, vol. 10(2), s. 123-128.
 23. Morris M.W., Moore P.C., 2000, The lessons we (don't) learn: Counterfactual thinking and organizational accountability after a close call, Administrative Science Quarterly, vol. 45, s. 737-765.
 24. Niglas K., 2004, The Combined Use of Qualitative and Quantitative Methods in Educational Research, Tallinn Pedagogical University Press, Tallinn, Estonia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu