BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skusiewicz Krzysztof (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Kaliningrad a bezpieczeństwo militarne regionu bałtyckiego
Kaliningrad - Military Security of Baltic Region
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 199-215, tab., bibliogr. 44 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo
Security
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Obwód Kaliningradzki, Rosja
Russia
Abstrakt
Poznanie i analiza potencjalnych zagrożeń płynących z obwodu kaliningradzkiego stanowi cel niniejszej pracy. Potencjał rosyjski, sposoby i okoliczności jego wykorzystania przez politykę rosyjską oddziaływają coraz mocniej na sytuację w regionie. Autor przyjął tezę, że polityczna i wojskowa rola obwodu będzie wzrastała w miarę postępującej brutalizacji zachowań rosyjskich (dyplomatycznych i militarnych). W rezultacie może on stać się poważnym ośrodkiem różnorodnych napięć i sytuacji kryzysowych. (fragment tekstu)

Kaliningrad Oblast in the Russian strategy is the westernmost garisson. It allows to recognize, control and influence the politics and defence countries all over Baltic region. It is the main threat for Polish national security. The role of the circuit in the national security politics of Russia has grown up for few years. This will cause an increase in the tension and crisis in that region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afanasjewski N. (2003), Miejsce Kaliningradu w europejskiej polityce Rosji [w:] Przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków.
 2. Bukowiecka H. (2012), Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 3. Chełminiak M. (2004), Obwód Kaliningradzki w Europie. Rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie, UMCS, Lublin.
 4. Czerniewicz K. (2016), Obwód Kaliningradzki i Krym czyli ufortyfikowane twierdze Rosji, www.oaspl.org/2016/01/28/obwod-kaliningradzki-i-krym-czyli-ufortyfikowanetwierdze-rosji [dostęp: 2016.04.29].
 5. Depczyński M. (2015), Rosyjskie Siły Zbrojne. Od Milutina do Putina, Bellona, Warszawa.
 6. Dura M. (2015), Rosja atakuje islamistów z morza. "Zaskakujące" zdolności systemów rakietowych, www.defence24.pl/266800,rosja-atakuje-islamistow-z-morza-zaskakujące-zdolnosci-systemow-rakietowych-video [dostęp: 2016.03.22].
 7. Geostrategiczny wybór Rosji u zarania trzeciego tysiąclecia (2015), t. 1, Diec J., Doktryna rosyjskiej polityki zagranicznej. Partnerzy najbliżsi i najdalsi, WUJ, Kraków.
 8. Godal B.T. (2006), Transatlantic Perspectives on the Baltic Sea Region and the European North [w:] C.V. Hentze, J. Hille (eds.), Go North. Baltic Sea Region Srudies: Past - Present - Future, Schymik, Berliner Wissentschafts Verlag GmbH, Berlin.
 9. Herd G.P. (1999), Russia - Baltic Relations 1991-1999. Characteristics & Evolution, Conflict Studies Reasarch Centre, Sandhurst.
 10. Ivcenko V.V. (2003), Programmno-strategiceskoe rozvite Primorskogo Regiona Rosii. Teoria, metodologia, praktyka, Iztatielstvo Kalinigradzkogo GU, Kaliningrad.
 11. Johnson L. (1997), Russian Policy In Northen Europe [w:] Russia and Europe. The Emerging Security Agenda, V. Baranovsky (ed.), SIPR, Oxford Universiti Press, Oxford.
 12. Karpienko A. (2007), Operacyjno-taktyczny system rakietowy Isknder, "Nowa Technika Wojskowa", nr 10.
 13. King G.J., McNabb D.E. (2015), National Building in the Baltic States. Transforming Governance, Social Warfare, and Secirity in the Northern Europe, CRC Press, Boca Raton.
 14. Krickus R.J. (2004), The Kaliningrad Question, Rowman & Littlefield, Lanham.
 15. Knudsen O.F. (2007), Looking to the Future: Security Studies, Identity and Power Disparity [w:] Security Strategies, Power Disparity and Identity. The Baltic Sea Region, Ashgate, Aldershot, Burlington.
 16. Kuczyński G. (2009), Strategie Rosji wobec Zachodu, "Bezpieczeństwo Narodowe", I-II 20/9-10.
 17. Mannik E. (2008), The Security Situation in Northern Europe after the Cold War [w:] C. Archer (ed.), New Security Issues in Northen Europe. The Nordic States end ESDP, Routledge, London, New York.
 18. Maszkiewicz M. (2013), Między bezpieczeństwem a Tożsamością: Rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010), Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Wrocław.
 19. Mickiewicz P. (2004), Strategiczne znaczenie Morza Bałtyckiego po roku 1999. Siły morskie państw bałtyckich i perspektywy ich rozwoju, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Mole C.M. (2012), The Baltic States from the Soviet Union to the European Union. Indentity, Discourse and Power in the Post-communist Transition of Estonia, Latwia and Lithuania, Rotledge, London, New York.
 21. The Military Balance. The Annual Assesment of Global Military Capabilities and Defence Economics. 2016 (2016), The International Insitute for Strategic Studies, Routledge, London.
 22. Myszor O. (2010), Flota Bałtycka - wykaz okrętow 2010, "Okręty Wojenne", nr 2.
 23. Norgaard O., Johannsen L. (1999), The Baltic States after Independece, Edward Elgare Publishing Limited, Cheltenham.
 24. Pertti J. (1999), Kaliningrad as a Discursive Battle-field, "Working Papers", nr 15, Copenhagen Peace Research Institute.
 25. Poschel G. (1999), Rosyjska "forpoczta" na Morzu Bałtyckim, "Przegląd Morski", nr 12.
 26. Przyszłość Obwodu Kalinigradzkiego (2003), ISS, Kraków.
 27. Puheloinen A. (1999), Russian's Geopolitical Interests in the Baltic Area, National Defence College, Helsinki.
 28. Rdzanek G. (2003), Miejsce Litwy, Łotwy i Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993-2000, Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Politycznych, Wrocław.
 29. Salmin A.M. (1997), Rassian's Emerging Statehood in the National Security Context [w:] Russia and Europe. The Emerging Security Agenda, V. Baranovsky (ed.), SIPR, Oxford Universiti Press, Oxford.
 30. Sabak J. (2014), Rosyjscy agresorzy nad Bałtykiem, www.defence24.pl/news_rosyjscy-agresorzy-nad-baltykiem [dostęp 2014.09.28].
 31. Sobczyk K. (2015), Polityka bezpieczeństwa Szwecji, "Bezpieczeństwo Narodowe" nr IV.
 32. Spero J.B. (2010), Russian Military Challenges toward Central-East Europe [w:] S.J. Blank, R. Weitz (eds.), The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerald, US Army War College, Carlise.
 33. Szubrycht T. (2010), Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 34. Szulc T. (2014), Nowe pociski Iskandera, "Nowa Technika Wojskowa", nr 12.
 35. Szynowski R. (2004), Obwód Kaliningradzki, "Przegląd Morski", nr 2.
 36. Topolski I. (2004), Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 37. Tsypkin M. (2010), The Challenge of Understanting the Russian Navy [w:] S.J. Blank, R. Weitz (eds.), The Russian Military Today and Tomorrow: Essays in Memory of Mary Fitzgerald, US Army War College, Carlise.
 38. Wierzbicki S. (1994), Litwa, Obwód Kaliningradzki i Ukraina. Charakterystyka wojskowo-geograficzna, WSOWŁ, Zegrze.
 39. Wojnowski E. (2006), Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej - od obszaru zamkniętego ku regionowi współpracy (1946-2006), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn.
 40. Załęski K. (2010), Kierunki rozwoju sił powietrznych, "Lotnictwo", nr 9.
 41. www.ru.wikipedia.org/wiki/iskander [dostęp: 2016.05.22].
 42. http://www.psz.pl/index.php?option=com-contet&view&id=20239 [dostęp: 2010-07-1].
 43. www.altair.com.pl./start-4479 [dostęp: 2010.10.15].
 44. www.jameston.org/single/?no_cache [dostęp 2010.09.30].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu