BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Rentowność banków w Polsce w okresie globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro
Profitability of Banks in Poland During the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 2 (67), s. 75-96, aneks, bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Banki zagraniczne, Kryzys finansowy, Rentowność banków, Przegląd literatury, Wyniki badań
Banks, Foreign bank, Financial crisis, Profitability of banks, Literature review, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy były różnice w determinantach rentowności banków komercyjnych w Polsce ze względu na inwestorów zagranicznych lub krajowych w czasie trwania globalnego kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia w strefie euro. Wyniki analiz wykazały różnice w determinantach rentowności pomiędzy bankami z inwestorami krajowymi i zagranicznymi. Badając zmienne mikroekonomiczne wykazano, że wielkość kapitałów oraz kredytów walutowych była negatywnie skorelowana z rentownością banków z większościowym udziałem inwestorów krajowych. Stwierdzono również dodatnią korelację pomiędzy udziałem kredytów w aktywach ogółem a rentownością banków z udziałem kapitału zagranicznego. Duże banki z udziałem kapitału zagranicznego były bardziej rentowne niż małe banki. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to find response to the question whether there were differences of the determinants of profitability between banks dependent on foreign and domestic investors in Poland during the Global Financial Crisis and Eurozone Debt Crisis. The results of the analyses showed differences of determinants of the performance between banks dependent on foreign and domestic investors. Amongst the differences in microeconomic variables, the study found that, on the one hand, the amount of capital and foreign currency loans were negatively correlated with the profitability of domestic banks. On the other hand, this paper found a positive correlation between the share of loans in total assets and the profitability of banks with a majority share of domestic investors. Large banks dependent on foreign investors were more profitable than small banks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anginer D., Cerutti E., Soledad Martinez Peria M., Foreign Bank Subsidiaries' Default Risk during the Global Crisis: What Factors Help Insulate Affiliates from their Parents?, "J. Finan. Intermediation" 2017, 29.
 2. Albertazzi U., Gambacorta L., Bank Profitability and the Business Cycle, "Journal of Financial Stability" 2009, 5(4).
 3. Allen F., Jackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., Bank lending, crises, and changing ownership structure in Central and Eastern European countries, "Journal of Corporate Finance" 2017.
 4. Arellano M., Bond S.R., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, "Review of Economic Studies" 1991, 58.
 5. Bonin J., Wachtel P, Toward Market-Oriented Banking in the Economies in Transition, [w:] M. Blejer, M. Skreb (red.), Financial Sector Transformation: Lessons for the Economies in Transition, Cambridge University Press, 1999.
 6. Bonin J.P, Hasan I., Wachtel P, Privatization matters: Bank efficiency in transition countries, "Journal of Banking and Finance" 2005, 29(8-9).
 7. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment conditions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics" 1998, 87.
 8. Bond S., Dynamic panel data models: A guide to micro data methods and practice, "Portuguese Economic Review" 2002, 1.
 9. Borio C., Gambacorta L., Hofmann B., The influence of monetary policy on bank profitability, BIS, Working Papers 2015, No. 514.
 10. Claeys S., Vander Vennet R., Determinants of bank interest margins in Central and Eastern Europe: A comparison with the West, "Economic Systems" 2008, 32(2).
 11. Claessens S., Van Horen N., Impact of Foreign Banks, "The Journal of Financial Perspectives" 2013, Vol. 1, Issue 1.
 12. Cerutti E., Ilyina C., Makarova Y., Schmieder C., Bankers Without Borders? Implications of Ring-Fencing for European Cross-Border Banks, IMF WP 2010, No. 10/247.
 13. Cerutti E., Schmieder C., Ring fencing and consolidated banks' stress tests, "J. Financ. Stab." 2014, 11.
 14. Cetorelli N., Golberg L., Liquidity management of U.S. global banks: internal capital markets in the great recession, "J. Int. Econ" 2012, 88 (2).
 15. Cull R., Peria M., Bank ownership and landing patterns during the 2008-2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe, "Journal of Banking & Finance" 2013, 37.
 16. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 17. Degryse H., Ongena S., Competition and regulation in the banking sector: A review of the empirical evidence on the sources of bank rents, [w:] A.V Thakor, A. Boot (red.), Handbook of Financial Intermediation and Banking, Elsevier Science 2008.
 18. Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B., Determinants of Banks' Performance: the Case of ROE Of G-SIBs in Central, Eastern and South-Eastern Europe, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe" 2016, 24(1).
 19. Havrylchyk O., Jurzyk E., Profitability of foreign banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter?, "Economics of Transition" 2011, Vol. 19, Issue 3.
 20. De Haas R., Van Lelyveld I., Foreign banks and credit stability in Central and Eastern Europe. A panel data analysis, "Journal of Banking & Finance" 2006, 30.
 21. Haselmann R., Wachtel P, Sabott J., Credit Institutions, Ownership and Bank Lending, in Transition Countries, The Palgrave Handbook of European Banking, 2016.
 22. Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2016 r., Warszawa 2016.
 23. KNF, Raport o sytuacji banków w 2008 r., Warszawa 2009.
 24. KNF, Raport o sytuacji banków w 2011 r., Warszawa 2012.
 25. KNF, Raport o sytuacji banków w 2013 r., Warszawa 2014.
 26. Micco A., Ugo Panizza M., Yanez, Bank ownership and performance. Does politics matter?, "Journal of Banking & Finance" 2007, 31.
 27. Maudos J.F., de Guevara J., Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union, "Journal of Banking and Finance" 2004, 28.
 28. Mirzaei A., Moore T., Liu G., Does market structure matter on banks' profitability and stability? Emerging versus advanced economies, "Journal of Banking and Finance" 2013, 37.
 29. Nikiel E.M., Opiela T.P, Customer type and bank efficiency in Poland: Implications for emerging banking market, "Contemporary Economic Policy" 2002, Vol. 20, No. 3.
 30. Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 31. Pawłowska M., Serwa D., Zajączkowski S., International banking and liquidity risk transmission: Evidence from Poland, "IMF Economic Review" 2015, 6(3), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 32. Pawłowska M., Determinants of Profitability of Polish Banks: The Role of Foreign Banks, "Econometric Research in Finance" 2016, 1 (1).
 33. Rumler F., Waschiczek W, The impact of economic factors on bank profits, Monetary policy and the economy, Q4/10, Österreichische Nationalbank (OeNB) 2010.
 34. Schoenmaker D., Wagner W, The Impact of Cross-Border Banking on Financial Stability, Discussion Paper, TI 11-054 DSF 18, Duisenberg School of Finance, Tinbergen Institute 2011.
 35. Smirlock M., Relationship between Concentration and Profitability, "Banking Journal of Money, Credit and Banking" 1985, Vol. 17, No. 1 (Feb.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu