BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Mateusz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wdrażanie strategii i wymogów Unii Europejskiej na przykładzie wprowadzania zrównoważonej gospodarki odpadami w Polsce
The Implementation of European Union Strategy and Requirements on the Example of Sustainable Waste Management in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 33-44, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Korzyści ekologiczne, Polityka ekologiczna, Odpady komunalne
Waste management, Ecological benefits, Ecological politics, Commercial wastes
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł jest wynikiem prac zrealizowanych w ramach badań statutowych Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 11.11.150.008 Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Gwałtowny postęp techniczny i przemysłowy oraz wzrost demograficzny spowodowały znaczne zwiększenie popytu na dobra konsumpcyjne. Skrócenie cyklu życia niektórych grup produktów, szczególnie dóbr szybkozbywalnych, wpłynęło na wzrost produkcji odpadów. Dlatego w drugiej połowie XX w. problemy związane z zagospodarowywaniem odpadów stały się poważnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Koncepcja zrównoważonej gospodarki odpadami Unii Europejskiej zakłada, że gospodarka odpadowa powinna zmierzać do ograniczania wpływu wytwarzanych odpadów na środowisko przyrodnicze. Dlatego stabilizacja wytwarzania odpadów na obecnym poziomie nie jest wystarczającym rozwiązaniem. Niezbędne jest przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów. Fakt, że odpady charakteryzują się wymiernymi wartościami - materiałową i energetyczną, znalazł odzwierciedlenie w obecnych przepisach regulujących wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów. Racjonalna gospodarka wyczerpującymi się zasobami wymaga traktowania odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. (abstrakt oryginalny)

The rapid technological and industrial development as well as demographic growth have greatly increased demand for consumer goods. In addition, a reduction in the life cycle of many groups of products, and especially FMCG, has led to a considerable rise in the amount of waste generated. Thus, in the latter part of the 20th century waste management problems became a major challenge to civilization. According to the concept of sustainable waste management in the European Union, the effects of waste generated on the biological environment should be minimized. Therefore, it is insufficient to stabilize waste production at the current levels. Indeed, it seems necessary to sever the causal relationship between economic growth and waste generation. The fact that waste is quantifiable (in terms of materials and energy) has been reflected in the current laws regulating its production and management. A rational approach to depletable resources requires that waste be treated as a valuable raw material which may be reused, recycled, or tapped for energy generation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chandler A.J., Eighmy T.T., Hjelmar O., Kosson D.S., Sawell S.E., Vehlow J., Sloot H.A., Hartlén J., Municipal Solid Waste Incinerator Residues, "Studies in Environment Science" 1997, vol. 67.
 2. Czop M., Królikowska D., Kubik M., Siudra P., Determining of Basic Fertilizing Properties of Household Waste, "Archives of Waste Management and Environmental Protection" 2012, vol. 14(4).
 3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/1600/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego.
 4. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 7. Foltynowicz Z., Mancewicz M., Historia gospodarki odpadami. Cz. I, "Recykling" 2012, vol. 9(141).
 8. Gwiazdowicz M., Reforma gospodarki odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, "INFOS Zagadnienia Społeczno-gospodarcze" 2013, vol. 12(149).
 9. Hoppe G., Critical Analysis of Implementation of the New Legal State for Waste Management in Poland, "Archives of Waste Management and Environmental Protection" 2013, vol. 15(1).
 10. Jakubiak M., Śliwka M., Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie jako element zrównoważonego rozwoju miasta, "Logistyka" 2013, nr 4.
 11. Lemann M.F., Waste Management, Peter Lang Publ., Bern 2008.
 12. Pająk T., Termiczne unieszkodliwianie opadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami "Systemy Gospodarki Odpadami", Poznań-Piła 2001.
 13. Piaskowska-Silarska M., Analiza możliwości pozyskania energii z odpadów komunalnych, "Polityka Energetyczna" 2012, vol. 15(4).
 14. Pichtel J., Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial, CRS Press, 2014.
 15. Romano S., Municipal Solid Waste Management Policies and Problems in Naples, CSD Intersessional Conference on Building Partnership for Moving Towards Waste, Japonia 2011.
 16. Vehlow J., Biogenic Waste to Energy - An Overview, "Bioenergy Australia 2005", Conf. Biomass for Energy, the Environment and Society, Melbourne 2005.
 17. Vehlow J., Bergfeldt B., Visser R., Wilén C., European Union Waste Management Strategy and the Importance of Biogenic Waste, Springer-Verlag, "Journal of Material Cycles and Waste Management" 2007, vol. 9(2).
 18. Velis C.A., Wilson D.C., Cheeseman C.R., 19th Century London Dust-Yards: A Case Study in Closed-loop Resource Efficiency, Elsevier, "Waste Management" 2009, vol. 29(4).
 19. Vinci A., Why Naples Is Drowning in Garbage, CNN.com/Europe, 2008.
 20. Wilson D.G., Handbook of Solid Waste Management, Van Nostrand Reinhold Company, New York 1977.
 21. Wilson D.C., Development Drivers for Waste Management, "Waste Manage & Research" 2007, vol. 25(3).
 22. Worrell W.A., Vesilind P.A., Solid Waste Engineering, Cengage Learning, USA 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu