BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawisza Jerzy (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Terroryzm lotniczy zagrożeniem bezpieczeństwa państwa
Air Terrorism with Threat of the State
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 245-256, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Terroryzm, Lotnictwo, Bezpieczeństwo narodowe
Terrorism, Aviation, National security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Terroryzm lotniczy obejmuje działania terrorystyczne wymierzone w żeglugę powietrzną, a także inne działania lotnictwa. Zagraża ruchowi lotniczemu, jak i rożnym odmiennym formom działalności lotniczej. Należy podkreślić, że poznawanie tej formy terroryzmu napotyka na wiele trudności. Sam terroryzm lotniczy, szczególnie w literaturze polskiej, nie jest zbyt szeroko opisany, niemniej jednak stanowi przedmiot rozważań naukowych jako jeden z elementów składowych terroryzmu międzynarodowego lub jeden z czynników zagrożeń dla bezpieczeństwa powietrznego państwa. Terroryzm lotniczy jest elementem oddziaływania politycznego ugrupowań fundamentalistyczno-ekstremistycznych czy zwykłych ugrupowań przestępczych. Dynamiczny rozwój terroryzmu lotniczego ze względu na jego charakter i środowisko oddziaływania wymaga odróżnienia od innych form działań terrorystycznych występujących obecnie w świecie. (fragment tekstu)

The air terrorism peculiarly in Polish literature poorly is described, not less however constitutes the subject of scientific dissertations, since the air terrorism is regarded as one of building blocks of the international terrorism or with one of factors of threats to the safety of the air state. In spite of mentioned above statements one should emphasize that it is an air terrorism is an element of the political influence of fundamentalist-extremist groupings. On account of the rapid course of this occurrence, his interdisciplinary nature singling out the air terrorism from other forms of terrorism is intentional on account of his character and the environment of the influence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz T. (2008), Terroryzm międzynarodowy, Warszawa.
 2. Aleksandrowicz T., Liedel K. (2010), Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Szczytno.
 3. Buder Ch. (2008), Die Todesstrafe, Tabu und Terror, Saarbrucken.
 4. Delius F.Ch. (1999), Lot do Mogadiszu, Warszawa.
 5. Glen A. (2014), Terroryzm lotniczy, istota zjawiska i przeciwdziałanie, Warszawa.
 6. Gray Ch. (2004), International Law and the Use of Force, Oxford.
 7. Karolczak K. (2008), Terroryzm. Nowy paradygmat wojny w XXI w., Warszawa.
 8. Kowalczyk K., Wróblewski W. (red.) (2006), Oblicza współczesnego terroryzmu, Toruń.
 9. Kulczyński S. (2008), Skutki terroru powietrznego [w:] Terroryzm. Zagrożenia, Prewencja, Przeciwdziałanie, Warszawa.
 10. Liedel K. (2003), Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawno-międzynarodowe, Warszawa.
 11. Marszałek M., Limanowski J.T. (2014), Zwalczanie terroryzmu, Warszawa.
 12. Rajchel J. (2010), Bezpieczeństwo w porcie lotniczym, Dęblin.
 13. Ścibiorek Z. (2015) (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki.
 14. Zabłocki E. (2009), Ochrona przed zagrożeniami terroryzmu lotniczego, Warszawa.
 15. Zajas S. (2015), Międzynarodowe i krajowe organizacje lotnicze, Warszawa.
 16. Zasieczna B. (2006), Encyklopedia terroryzmu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu