BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasik Mirosław (Akademia Obrony Narodowej)
Tytuł
Unrestricted Warfare and its Consequences for the International Security
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 265-279, bibliogr. 32 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Armed conflicts, International security
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of the article is to explain the significance of the unrestricted warfare led nowadays in consequence to fulfill revisionist ambitions of some states in the world and consequences of that for the international security. Current course of wars, including unrestricted wars, is diverging much from the described theory of the phenomenon. The article shows the terminological dilemmas concerning the category of wars and against their background identify of the unrestricted warfare. It concentrates on the unrestricted warfare theory explanation and describes its evolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz B. (2014), Czym Jest Współcześnie Wojna?, [online], https://www.google.pl/search?q=Boles%C5%82aw+Balcerowicz+++CZYM+JEST+WSP%C3%93%C5%81CZE%C5%9ANIE+WOJNA%3F&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=cJ-8gV6qOO4uVsgG11qEw#q=Boles%C5%82aw+Balcerowicz+++CZYM+JEST+WSP%C3%93%C5%81CZE%C5%9ANIE+WOJNA%3F+rok [accessed: 24.04.2016].
 2. Barno D. (2009), Military Adaptation in Complex Operations, Prism, Vol.1, No.1, 12/2009 [online], www.ndu.edu/inss/press/prism/1/4_prism_27-36_Barno.pdf [accessed: 24.04.2016].
 3. Clausewitz C. (1958), O wojnie, Warsaw.
 4. Corn T. (2010), Peaceful Rise through Unrestricted Warfare: Grand Strategy with Chinese Characteristics, "Small Wars Journal", [online] http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/grand-strategy-with-chinese-characteristics [accessed: 24.04.2016].
 5. Davis R. (2015), Continued Evolution Of Hybrid Threats. The Russian Hybrid Threat Construct and the Need for Innovation, "The Three Swords Magazine", 28/2015, [online] http://www.jwc.nato.int/images/stories/threeswords/CONTINUED_EVOLUTION_OF_HYBRID_THREATS.pdf [accessed 27.04.2016].
 6. Fleming B. (2011), The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art, Leavenworth, [online] http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/2753.pdf [accessed: 27.04.2016].
 7. Freier N. (2009), The Defense Identity Crisis: It's a Hybrid World, Parameters, Autumn, [online] http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/09autumn/freier.pdf [accessed: 24.04.2016].
 8. Getz B. (2014), Warfare Three Ways, [online] http://freebeacon.com/national-security/warfare-three-ways/ [accessed 27.03.2016].
 9. Hammes T. (2004), The Sling and the Stone: On Warfare in the 21st Century, Minneapolis.
 10. Hart L. (1959), Strategia. Działania pośrednie, Warsaw.
 11. Hoffman F. G. (2009), Hybrid Vs. Compound War, The Janus Choice: Defining Today's Multifaceted Conflict, 1 October, [online] http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/ [accessed: 28.04.2016].
 12. Hoffman F. (2007), Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, [online] http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf [accessed: 24/04.2016].
 13. Jacobs A., Lasconjarias G., (2015), NATO's Hybrid Flanks: Handling Unconventional Warfare in the South and East, NDC Rome, No. 112, April, [online] http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmercury.ethz.ch%2Fserviceengine%2FFiles%2FISN%2F190786%2Fipublicationdocument_singledocument%2F842be548-695b-4c3e-a8ab-6c8c9f3f4038%2Fen%2Frp_112.pdf&ei=gBVqVeWHJsSVsgHE7YHACw&usg=AFQjCNFJHnGYCHBOfZ2SbucGZEhIRDyoVQ&bvm=bv.94455598,d.bGg [accessed: 28.04.2016].
 14. Janicka K. (2014), Liczba wojen na świecie wzrasta, Portal Stosunki Międzynarodowe, 04 March, [online] http://www.stosunki.pl/?q=content/liczba-wojen-na-%C5%9Bwiecie-wzrasta [accessed: 24/04.2016].
 15. Kaczmarek J., Staciwa Cz., Zapolski S. (1982), Doktryna wojenna, Warsaw.
 16. Kaldor M. (2013), In Defence of New Wars, "Stability", 2(1): 4, [online] http://eprints.lse.ac.uk/49500/1/__lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Kaldor,M_Kaldor_Defence_new_wars_2013_Kaldor_Defence_new_wars_2013.pdf [accessed: 20.03.2016].
 17. Koziej S. (1993), Teoria sztuki wojennej, Warsaw.
 18. Liang Q. and Xiangsui W. (1999), Unrestricted Warfare, Beijing, [online] http://www.c4i.org/unrestricted.pdf [accessed: 20.03.2016].
 19. Luddendorf E. (1959), Wojna totalna, Warsaw.
 20. Месснер Е.Э. (2005), Хочешь Мира, Победи Мятежевойну!, Москва, [online], http://militera.lib.ru/science/0/pdf/messner_ea01.pdf [accessed: 02.04.2016].
 21. Morris V. (2015), Grading Gerasimov: Evaluating Russian Nonlinear War Through Modern Chinese Doctrine, [online] http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/grading-gerasimov-evaluating-russian-nonlinear-war-through-modern-chinese-doctrine [accessed: 20.04.2016].
 22. Nagao Y. (2001), Unconventional Warfare: A Historical Perspective, [online] http://www.nids.go.jp/english/event/symposium/pdf/2001/sympo_e2001_6.pdf [accessed: 18.04.2016].
 23. Paździorek P. (2009), Konflikt w teorii sztuki wojennej, Warszawa [online], https://www.google.pl/search?q=pa%C5%BAdziorek+konflikt+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=FoQcV9W7F4HX6QTM4LyABA [accessed: 18.03.2016].
 24. Polak A. (2013), Sztuka Wojenna. Kontekst Teoretyczny i Praktyczny, "Zeszyty Naukowe AON", no. 3(92), [online] http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-286af305-cdfb-4239-b74e-aa9863dd4e91 [accessed: 18.04.2016].
 25. Polak A. (2013), Wojna w teorii sztuki wojennej, Warszawa, [online] https://www.google.pl/search?q=pa%C5%BAdziorek+konflikt+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=FoQcV9W7F4HX6QTM4LyABA#q=polak+wojna+w+teorii+sztuki+wojennej+ [accessed: 18.04.2016].
 26. Reginia-Zacharski J. (2012), Analityczne definicje wojny, portal Geopolityka.org, [online] http://www.geopolityka.org/analizy/jacek-reginia-zacharski-analityczne-definicje-wojny [accessed: 18.04.2016].
 27. Reiss A., Ryszka F., Szcześniak A. (red.) (1972), Historia doktryn politycznych, Source Materials, Warsaw.
 28. Smith R. (2015), The Utility of Force: The Art of War in the Modern World, New York.
 29. Special Forces Unconventional Warfare (2010), TC 18-01, November, [online] https://docs.google.com/document/d/1e6GaRGZATVUveM9higdfqwbqZTPFLVPKQL eBqc-kQ7E/edit [accessed: 12.04.2016].
 30. Sun Tzu (1994), Sztuka wojny, Warsaw.
 31. The Joint Publication (JP) 1-02 (2010), Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 8 November 2010, As Amended Through 15 January 2016, [online] http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf [accessed: 19.04.2016].
 32. Użycki J. (1989), Wojna konwencjonalna w Europie?, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu