BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosset Ryszard (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosz Wojciech (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosławska-Kolman Karina (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Ciuka-Witrylak Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Łapicz Marcin (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Założenia do opracowania systemu ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych z wykorzystaniem technologii zdalnego pomiaru parametrów życiowych
Assumptions for the Development of a System of Evacuation and Rescue of Victims During Natural Disasters Using the Technology of Remote Measurement of Vital Signs
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 283-295, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Klęski żywiołowe, Ratownictwo medyczne
Natural disaster, Emergency medical services
Uwagi
summ., Artykuł opracowany w ramach projektu "System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet" PBS3/B9/37/2015, Program Badań Stosowanych PBS3 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Abstrakt
Artykuł ma na celu prezentację nowych koncepcji oraz trendów i podjętych prac aplikacyjnych usprawniających przebieg diagnozowania stanu zdrowia oraz ratowania osób poszkodowanych będących ofiarami awarii i katastrof. (fragment tekstu)

For the health and lives of people in the danger zone, they correspond to the rescuers, mostly firefighters. Their chief mission is to master the threat in terms of qualified first aid and emergency medical evacuation of vulnerable people out of the dangerous area. Depending on qualifications, in the first place, there should be made activities in the field of qualified assistance in the airway patency and protection, as well as plugging external bleeding. In case of difficulty in defining the final range and a high degree of impact factor dangerous to assume that there is a threat to the lives of all affected. Due to the lack of a real possibility of the actual prioritized aid, the priority is to evacuate victims to a safe zone. According to the idea, the most important aspect of the fight against natural disasters is to minimize human and material losses. Currently implemented are warning systems and broad public education on the prevention and mitigation of disasters and behavior of their occurrence. The missing link in the chain of survival, which would improve the conduct of activities in the areas covered by largescale disaster, is to implement a monitoring system for the victims and rescue teams in the zone of influence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lorent H. (red.) (2012), Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, projekt "Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)", realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIG.01.03.01-14-011/08 - 00 z dnia 1 grudnia 2008 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, IMiGW, Warszawa, [online] http://klimat.imgw.pl/wp-content/uploads/2013/01/tom3.pdf [dostęp: 4 maja 2016].
  2. Romanowski B. (2012), Była taka akcja..., "Przegląd pożarniczy", Józefów.
  3. Zawadzki A. (2015), Medycyna ratunkowa i katastrof, wyd II dodruk 3, PZWL, Warszawa.
  4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 r. Nr 46, poz. 239).
  5. Ustawia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 603).
  6. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 757 z późn. zm.).
  7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., Nr 0, poz. 191).
  8. "Zasady Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym" (2013), KG PSP, KCKRiOL, Warszawa.
  9. "Zasady ewidencjonowania zdarzeń w systemie wspomagania decyzji Państwowej Straży Pożarnej" (2014), KG PSP, KCKRiOL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu