BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zaufanie w świecie finansów w obliczu rozwoju technologii na przykładzie banków i sektora FinTech
Confidence in the Financial World in the Face of Technological Developments on the Example of Banks and the FinTech Sector
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 2 (67), s. 143-158, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Przewaga konkurencyjna, Zaufanie społeczne, Nowe technologie, Rynek usług finansowych, Technologie finansowe
Banking sector, Competitive advantage, Social trust, High-tech, Financial services market, FinTech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest charakterystyka regulacji antylichwiarskich w Polsce oraz diagnoza obecnych warunków rynkowych udzielania kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. W artykule wykazano, że obecne przepisy są skutecznie omijane przez firmy pożyczkowe i banki dzięki dużej pomysłowości tych instytucji w zakresie ustanawiania dodatkowych opłat i prowizji pobieranych od konsumentów. Praktyki stosowane przy udzielaniu kredytów i pożyczek zanalizowane w artykule dowodzą, jak trudne do zdefiniowania i skodyfikowania są regulacje i procedury antylichwiarskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is presentation of the characteristics of anti-usury regulations in Poland, and diagnosis of the existing market conditions as far as consumer credits and loans are concerned. The article demonstrates that the existing regulations are effectively circumvented by loaning companies and banks, with use of their significant creativity in creating extra fees and commissions charged to customers. The practises used when granting credits and loans, analysed in the article, show how difficult it is to define and regulate the anty-usury rules and procedures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akkizidis I., Stagars M., Marketplace Lending, Financial Analysis, and the Future of Credit: Integration, Profitability, and Risk Management, John Wiley & Sons, Chichester 2016.
 2. Bheemaiah K., The Blockchain Alternative: Rethinking Macroeconomic Policy and Economic Theory, Apress, New York 2017.
 3. Burtch G., Ghose A., Wattal S., An empirical examination of the antecedents and consequences of contribution patterns in crowd-funded markets, "Information Systems Research" 2013, vol. 24 (3).
 4. Burtch G., Ghose A., Wattal S., Cultural differences and geography as determinants of online prosocial lending, "MIS Quarterly" 2014, vol. 38 (3).
 5. Ciro T., The Global Financial Crisis: Triggers, Responses and Aftermath, Routledge, New York 2016.
 6. Citi Group, Digital disruption, how FinTech is forcing banking to a tipping point, 2016.
 7. Demirgüg-Kunt A., Kane E., Laeven L., Deposit Insurance Database, International Monetary Fund, WP 14/118, 2014.
 8. Dziawgo L., Bank jako "instytucja BRAKU zaufania społecznego", [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP Warszawa 2009.
 9. Foster C., Heeks R., Innovation and scaling of ICT for the bottom-of-the-pyramid, "Journal of Information Technology" 2013, vol. 28 (4).
 10. Galford R., Drapeau A.S., The enemies of trust, "Harvard Business Review", February 2003.
 11. Gennaioli N., Shleifer A., Vishny R., Money doctors, "Journal of Finance" 2015, vol. 70(1).
 12. Góral L., Nadzór bankowy, PWE, Warszawa 1998.
 13. Grudzewski W.M. i in., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 14. Grudzewski WM., Hejduk I., Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2(3).
 15. Haldimann L., Walter C., Brenzikofer T., FinTech, Swiss made software, Basel 2016.
 16. Huberman G., Familiarity breeds investment, "Review of Financial Studies" 2001, vol. 14(3).
 17. Katz M. B., Essay Review: Family Structure in Nineteenth Century Lancashire. By Michael Anderson, "Journal of Social History" 1973, vol. 7, no. 1.
 18. Leong C., Tan B., Xiao X., Ter Chian Tan F., Sun Y., Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China, "International Journal of Information Management" 2017, vol. 37.
 19. Marcinkowska M., Kapital relacyjny banku. Tom I. Kształtowanie relacji banku z otoczeniem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 20. Mitra J., The Business of Innovation, SAGE, London 2017.
 21. Nicoletti B., The Future of FinTech: Integrating Finance and Technology in Financial Services, Palgrave Macmillan, Rome 2017.
 22. Pietrzak B., Polański Z. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 23. Rotter J. B., Interpersonal trust, trustworthiness and gullibility, "American Psychologist" 1980, nr 35(1).
 24. Santomero A., Deposit Insurance: Do We Need It and Why, The Wharton School, University of Pensylvania 1997.
 25. Sironi P, FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gami- fication, John Wiley & Sons, Chichester 2016.
 26. Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 27. Szambelańczyk J., Kapitał społeczny jako warunek stabilności systemu bankowego, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP Warszawa 2009.
 28. Sztompka P, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. ZNAK, Kraków 2007.
 29. Świeszczak M., Zaufanie do sektora bankowego, [w:] D.I. Czechowska (red.), Etyka biznesu w perspektywie procesów finansowych. Relacje instytucji gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 30. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.
 31. World FinTech Report 2017, Capgemini & LinkedIn & Efma, 2016.
 32. World Retail Banking Report 2016, Capgemini & Efma, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu