BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrzański Grzegorz (Politechnika Białostocka), Szymańska Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Przedsiębiorstwa zrównoważone w województwie podlaskim. Ujęcie modelowe i praktyczne
Sustainable Enterprises in Podlaskie Province: a Model and Practical Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 45-62, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorstwo, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Sustainable development, Enterprises, Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ., Prezentowane wyniki badań stanowią część większej całości i były finansowane z grantu NN 114 269734 "Turystyka w województwie podlaskim w świetle zasad zrównoważonego rozwoju" - przyznanego przez MNiSW
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odniesienia rzeczywistych działań przedsiębiorstw do modelu przedsiębiorstwa działającego zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (przedsiębiorstwa zrównoważonego). Aby zrealizować postawiony cel, autorzy przedstawiają własną propozycję modelu przedsiębiorstwa zrównoważonego z uwzględnieniem podziału na pięć typów ładu, zwanych tu aspektami. Następnym etapem jest próba odniesienia założeń modelowych do warunków rynkowych. W dociekaniach badawczych wykorzystano metodę ankietową oraz metodę wywiadu. Do badań wybrano przedsiębiorstwa reprezentujące branżę hotelarską (198 podmiotów) działające na obszarze jednego z najuboższych obszarów kraju - województwa podlaskiego. Kwestionariusz ankiety skierowano do wszystkich zdiagnozowanych podmiotów, natomiast informacje zwrotne uzyskano od 57 przedsiębiorstw (29% populacji). W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano interesujące wyniki, które z jednej strony wskazują na stosunkowo duże zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację ładu (aspektów), głównie społecznego i ekologicznego, z drugiej zaś - duże problemy w aspekcie ekonomicznym. Uzyskane wyniki zawierają liczne odniesienia do praktyki gospodarczej, wnoszą równocześnie wkład do dyskusji naukowej dotyczącej implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to compare actual corporate operations with a model of companies embracing sustainable development, which was developed by the authors and consists of five aspects. In the next step, the model was compared to actual market conditions by means of a questionnaire survey and interviews. The study encompassed 198 companies in the hotel industry located in Podlaskie Province, one of the poorest regions of Poland. The response rate in the questionnaire study was 29% (57 companies replied). The results show that the companies quite actively pursue the aforementioned five aspects, and especially the social and environmental ones, but face formidable challenges in the economic aspect. While the results draw heavily on economic practice, they make an important contribution to the theoretical discussion concerning the implementation of sustainable development principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bansal P., Evolving Sustainability: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development, "Strategic Management Journal" 2005, vol. 26.
 2. Bok G., Goduła A., Dorohowicz A., Stan środowiska województwa podlaskiego w latach 2000-2001, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Białystok 2002.
 3. Building a Sustainable Business. A Guide to Developing a Business Plan for Farms and Rural Business, Sustainable Agriculture Business and Education and Minnesota Institute for Sustainable Agriculture, St. Paul, USA 2003.
 4. Business Strategy for Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development, Deloitte & Touche and the World Business Council for Sustainable Development, London 1992.
 5. Doing Good. Business and the Sustainability Challenge. Economist Intelligence Unit, The Economist Intelligence Unit 2008, http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20080208191823/graphics.eiu.com/upload/Sustainability_allsponsors.pdf (data dostępu: 7.09.2013).
 6. Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 7. Jabłoński A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
 8. Kozłowski S., Przyszłość ekorozwoju, KUL, Lublin, 2005.
 9. Mowforth M., Munt I., Tourism and Sustainability: New Tourism in the Third World, Routledge, London 1998.
 10. Przychodzeń W., Zrównoważone przedsiębiorstwo. Teoria, praktyka, wycena, nauczanie, Poltext, Warszawa 2013.
 11. Rocznik statystyczny województwa podlaskiego 2012, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bialystok/ASSETS_2012_Rocznik_Statystyczny_Woj_Podlaskie_2012_pl.pdf (data dostępu: 12.07.2013).
 12. State of Sustainable Business Poll, Globescan, October 2012, http://www.bsr.org/reports/BSR_GlobeScan_State_of_Sustainable_Business_Survey_2012.pdf (data dostępu: 7.09.2013).
 13. Sustainability and Business Today: A Cross-industry View, Deloitte, 2010, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Assets/Documents/IMOs/Corporate%20Responsibility%20and%20Sustainability/us_es_sustainability_exec_survey_060110.pdf (data dostępu: 7.09.2013).
 14. Szymańska E., A Sustainable Enterprise - a Real Possibility or a Marketing Device? "Life Science and Engineering" 2012, vol. 45.
 15. Szymańska E., Działania organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji [w:] Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013 - założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. R. Rowiński, A. Dąbrowski, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2006.
 16. Szymańska E., Rola organizacji pozarządowych w rozwoju przedsiębiorstw województwa podlaskiego [w:] Czynniki rozwoju regionalnego, red. B. Plawgo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2006.
 17. Szymańska E., Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia [w:] Rynek pracy w regionie podlaskim - stan i perspektywy, red. B. Plawgo, C. Sadowska-Snarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 18. Szymańska E., Wiarygodność przedsiębiorstw a przynależność do organizacji pozarządowych [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstw - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004.
 19. The Business Case for Sustainable Development, World Business Council, 2002, http://www.wbcsd.ch/web/publications/business-case.pdf (data dostępu: 07.09.2013).
 20. Yu J., Bell N.B., Building a Sustainable Business in China's Medium-sized and Small Enterprises (MSE), "Journal of Environmental Assessment Policy and Management" 2007, vol. 9, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu