BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budowanie relacji między nauką a biznesem w zakresie zarządzania projektami, na przykładzie działalności IPMA Polska
Establishing Relations Between Science and Business Within Projects Management, on The Example of IPMA Polska
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 382-392, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Transfer wiedzy
Project management, Knowledge transfer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje praktyczne odniesienie do działalności instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu relacji nauki i biznesu na przykładzie stowarzyszenia IPMA. Podmioty te ułatwiają budowę więzi pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami, zwiększając efektywność i skuteczność podejmowanych działań. Są specyficznym partnerem zarówno dla przedsiębiorców, jak i uczelni. Inicjują nową jakość myślenia i zarządzania rozwojem społeczno- gospodarczym. Autor opisuje poszczególne inicjatywy podejmowane w obszarze dydaktycznym, naukowym i biznesowym, inicjowane przez IPMA Polska, wskazując na ich aktywne oddziaływanie ukierunkowane na budowę trwałych więzi pomiędzy nauką a biznesem(abstrakt oryginalny)

The article presents practical approach to the activities of business environment institutions in the development of relations between science and business, on the example of IPMA. These organizations help to build relations between universities and business. Their activities increase efficiency and effectiveness. They are a special partner for entrepreneurs and universities . These associations initiate new quality of thinking and management of socio-economic development(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P.F., 1995, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Warszawa.
  2. Gust-Bardon N.I., Niedzielski P., 2016, Kształtowanie regionalnych systemów innowacji. Doświadczenia Polski i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Industry-science relations, [w:] Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2000, s. 163-165.
  4. Matusiak K.B., 2006, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości - przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom-Łódź.
  5. Matusiak K.B., Guliński J., 2010, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  6. Sroka S., Oferta IPMA Polska, materiały wewnętrzne IPMA Polska.
  7. Raport Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach
  8. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 2013, PARP, Warszawa, s. 1-6, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18863.pdf (31.07.2016).
  9. Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/73/Transfer_wiedz.pdf (31.07.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu