BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucieklak-Jeż Paulina (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Bem Agnieszka (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tytuł
Wpływ niefinansowych zasobów systemu ochrony zdrowia na stan zdrowia kobiet i mężczyzn w Polsce
The Effect of Non-financial Reserves of the Health Protection System on the State of Health of Women and Men in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2015, z. 9, s. 157-171, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Stan zdrowia ludności, Opieka zdrowotna, System ochrony zdrowia
Health care protection, Health status of the population, Health care, Health care system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest analiza związków pomiędzy wielkością i rozmieszczeniem niefinansowych zasobów ochrony zdrowia (kadra medyczna, infrastruktura, sprzęt diagnostyczny) a stanem zdrowia populacji kobiet i mężczyzn w Polsce, mierzonym wskaźnikiem dalszego oczekiwanego trwania życia w wieku 45 i 60 lat. Metody badawcze obejmują MNK oraz ważoną MNK, uzupełnione o wybrane mierniki dopasowania modelu - kryterium informacyjne Akaike Information, kryterium Hannana-Quinna, kryterium Schwarza-Bayesa. Wyniki badań wskazują na występowanie istotnego statystycznie związku pomiędzy wybranymi niefinansowymi zasobami ochrony zdrowia. Wykazano, że z punktu widzenia stanu zdrowia populacji najważniejsze znaczenie mają zasoby podstawowej opieki zdrowotnej oraz dostęp do nowoczesnej diagnostyki. Podobną rolę odgrywa liczba łóżek szpitalnych i sal operacyjnych. Nie potwierdzono jednoznacznie różnic pomiędzy płciami i badanymi grupami wiekowymi. W badaniu wykorzystano dane przekrojowe w układzie wojewódzkim za lata 2009 i 2013, pochodzące z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.(abstrakt oryginalny)

The aim of this research is to analyse the relationships between the volume and distribution of non-financial resources of the health care system (medical staff, infrastructure, diagnostic equipment)and the population's state of health of women and men in Poland, at the age of 45 and 60, measured with the life expectancy indicator. Research methods include the Least Squares (LS) method and the weighted LS, completed by selected measures of the model fitting: Akaike's Information Criterion, Hannan-Quinn's Criterion, Schwarz-Bayes' Criterion. Test results show the existence of statistically significant relationship between selected nonfinancial health resources and population's state of health. It has been also proved, that, from the point of view of population state of health, primary health care resources and access to advanced diagnostics are the most important. A similar role plays by the number of hospital beds and operating rooms. The differences between the sexes and analysed age groups have not been clearly confirmed. In this research a cross-sectional data, by the provinces, for the years 2009 and 2013, have been employed. The data have been obtained from the Centre of Health Information Systems.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anand S., Bärnighausen T, Human resources and health outcomes: crosscountry econometric study, "The Lancet" 2004, nr 364, ss. 1603-1609; http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17313-3.
  2. Chen L.E., Boufford J.I., Brown H., Chowdhury M., Wibulpolprasert S., Human resources for health: overcoming the crisis, "The Lancet" 2004, nr 364, ss. 1984-1990; http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17482-5.
  3. Fyderek Ł., Rozwiązywanie problemu nierówności dostępu oraz zdrowia w planach i strategiach wojewódzkich, [w:] Golnowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenie oraz nierówności w zdrowiu, IPiSS, Warszawa 2007.
  4. Horev T., Pesis-Katz I., Mukamel D.B., Trends in geographic disparities in allocation of health care resources in the US, "Health Policy" 2004, nr 2, ss. 223-232; http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2003.09.011.
  5. Litaker D., Love T.E., Health care resources allocation individuals' health needs: examining the degree of fit, "Health Policy" 2005, nr 73, ss. 183-193; http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2004.11.010.
  6. Sowa A., Fakty statystyczne o dostępności opieki zdrowotnej do świadczeń zdrowotnych, [w:] Golinowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenie oraz nierówności w zdrowiu, IPiSS, Warszawa 2007.
  7. Ucieklak-Jeż P., Bem A., Prędkiewicz P., Effectiveness of allocation of health system non-financial resources, Strategica International Academic Conference - Third Edition-Local versus Global, SNSPA, Faculty of Management, Bucharest, Romania 2015, ss. 647-656.
  8. https://www.csioz.gov.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu