BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Paulina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Tabaszewska-Zajbert Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Implementacja zarządzania innowacjami jako projekt zmiany organizacyjnej - faza przygotowawcza
Implementation of Innovation Management as A Project of Organizational Change - Preliminary Stage
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 393-403, rys., bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Organizacja
Organisational change, Change management, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę implementacji zarządzania innowacjami (ZI) jako projektu zmiany organizacyjnej, której realizacja jest wspierana przez zarządzanie zmianami. We współczesnych organizacjach, których podstawowym celem jest rozwój i umacnianie pozycji rynkowej, coraz częściej wzrasta świadomość znaczenia zarządzania innowacjami. Wzrost efektywności procesu innowacyjnego jest jednym z głównych powodów, dla którego zarządzający przedsiębiorstwami decydują się na formalne wprowadzenie zarządzania innowacjami. Implementacja ZI może być traktowana jako zmiana organizacyjna, do wprowadzenia której w fazie przygotowawczej wykorzystywane są założenia zarządzania projektami i jednocześnie zarządzania zmianami. Założenia pierwszego z podejść służą przede wszystkim metodycznej realizacji tego przedsięwzięcia, natomiast działania z zakresu zarządzania zmianami związane są z aspektem emocjonalnym i mają na celu zminimalizowanie ewentualnych negatywnych odczuć pracowników. W rezultacie działań podjętych w ramach fazy przygotowawczej powinno się uzyskać właściwe przygotowanie całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem do wprowadzenia ZI. Celem poznawczym niniejszego artykułu jest charakterystyka elementów ZI w organizacji, dokonana na podstawie literatury przedmiotu, a także uwypuklenie zależności między zarządzaniem innowacjami, projektami oraz zmianami. Natomiast w ramach realizacji celu aplikacyjnego sformułowano podstawowe, praktyczne wytyczne w zakresie fazy przygotowawczej projektu implementacji ZI(abstrakt oryginalny)

The paper is concerning the research area of the implementation of innovation management which is a project of organizational change supported by the change management approach. As the main course of the organizations is continuous development and reinforcement of the position on the market, the awareness of the importance of innovation management has increased. The positive impact on innovation process effectiveness is the main reason for which the managers decide to implement innovation management formally. The implementation can be treated as an organizational change that encompasses both project and change management assumptions during the initial phase. The first approach is primarily responsible for structuring the project, while the second one relates to the emotional aspect and is designed to minimize any possible negative feelings of employees connected with an organizational change. As a result of the initial phase, the whole enterprise management system should be properly prepared for innovation management implementation. The cognitive objective of this paper includes the description of innovation management parts and an investigation of the relations between innovation, project and change management. At the same time in the area of application goal achievement, the article provided a basic guidelines to proceedings during the preparation phase, that can be applied during the project implementation of innovation management(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą oraz innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Grudzewski W.M., Hejduk I., 2000, Wybrane problemy zarządzania procesem innowacyjnym w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 4-5.
 3. Hiatt J., Creasey T.J., 2003, Change Management: The People Side of Change, Prosci Research, Loveland, Colorado, USA.
 4. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., 2011, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 5. Jasińska J., 2015, Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu, FREL, Warszawa.
 6. Kalinowski T., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Karlik M., 2014, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów, Poltext, Warszawa.
 8. Kraśnicka T., 1997, Diagnozowanie podsystemu zarządzania innowacyjnością w przedsiębiorstwie, [w:] Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 9. Łunarski J., Stadnicka D., 2006, Potencjał i procesy innowacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 116, s. 307-314.
 10. Mrówka R., 2001, Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 11. Paton R.A., McCalman J., 2008, Change Management. A Guide to Effective Implementation, Sage Publications Ltd., London.
 12. Penc J., 2007, Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa.
 13. Piwowar-Sulej K., 2012, Kultura organizacyjna jako składowa proinnowacyjnego środowiska pracy, Nauki o Zarządzaniu, nr 1, s. 117-125.
 14. Pomykalski A., 2001, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Project Management Institute, 2013, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK ® Guide) 2013 Fifth Edition, Newtown Square, Pennsylvania USA.
 16. Roth G., Kurtyka M., 2008, Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa.
 17. Schumpeter J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Semik-Żbikowska I. (red.), 2009, PRINCE2 - Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Warszawa.
 19. Szyjewski Z., 2004, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 20. Tabaszewska-Zajbert E., 2013, Rola kadry kierowniczej w implementacji systemu zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 1148, Organizacja i zarządzanie, z. 53, red. J. Lewandowski, Wydawnictwo PŁ, Łódź.
 21. Trocki M. (red.), 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 22. Więcek-Janka E., 2006, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Zając C., 2002, Zmiany w przedsiębiorstwach, Dolnośląska Szkoła Bankowa, Lubin.
 24. Zarządzanie zmianą. Jak przekonać do niej ludzi, 2007, Studio Emka, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu