BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogorzałek Marta (University of Technology and Humanities in Radom), Wasilewski Tomasz (University of Technology and Humanities in Radom)
Tytuł
The Application of Hydrophobic Calendula Officinalis Flower Extract in the Manufacture of Handwashing Liquid Laundry Detergents
Zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z kwiatu nagietka do wytwarzania płynu do prania ręcznego
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 7, s. 45-58, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Selected aspects of products and services quality
Słowa kluczowe
Płyny do prania, Jakość, Jakość dóbr konsumpcyjnych, Chemia gospodarcza
Washing liquid, Quality, Quality of consumer goods, Domestic detergents
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I20, E20, Q00
summ., streszcz.
Abstrakt
Płyny do prania stanowią wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych oraz substancji pomocniczych. Obecnie na rynku obserwuje się dynamiczny rozwój produktów stosowanych w procesie prania. Wynika to głównie z nieustannej konkurencji producentów oraz ciągłych zmian preferencji użytkowników. Wytwórcy, chcąc sprostać oczekiwaniom konsumentów coraz częściej wprowadzają na rynek produkty pochodzenia roślinnego, które nie wywierają negatywnego wpływu zarówno na użytkownika jak i środowisko naturalne. W artykule przedstawiono rezultaty badań dotyczące zastosowania ekstraktu z kwiatu nagietka (Calendula Officinalis Flower Extract) otrzymanego w warunkach nadkrytycznego ditlenku węgla do wytwarzania płynów do prania ręcznego. Substancje zawarte w tej roślinie wykazują korzystne działanie bakteriobójcze oraz łagodzące podrażnienia. W pracy analizowano wpływ stężenia ekstraktu na wybrane właściwości fizykochemiczne oraz użytkowe płynów do prania (stabilność, lepkość, mętność, pianotwórczość oraz zdolność piorąca). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu obserwujemy spadek lepkości oraz zdolności pianotwórczej. Ponadto wraz ze wzrostem zawartości ekstraktu, następuje wzrost mętności preparatów. Nie stwierdzono natomiast znaczącego wpływu stężenia ekstraktu w płynach do prania ręcznego, na ich zdolność piorącą. (abstrakt oryginalny)

Liquid laundry detergents are aqueous solutions of surfactants and excipients. Currently, the market is witnessing a rapid development of products used in the washing process. This is mainly due to the constant competition of producers and constant changes in user preferences. Manufacturers, in order to meet the expectations of consumers increasingly introduce products of plant origin, which do not have a negative impact on both the user and the environment. The paper presents the results of research on the use of the marigold flower extract (Calendula officinalis Flower Extract) obtained under the conditions of supercritical carbon dioxide to produce handwashing laundry detergents. The substances included in this plant have a beneficial effect of bactericidal and soothing. The study analysed the impact of the concentration of the extract on the selected physicochemical and usable properties of washing liquids (stability, viscosity, turbidity, washing ability and foaming performance). It was found that with increasing concentration of the extract we can observe a decrease in viscosity and foam-forming ability. Further-more, with increasing extract concentration, growth of turbidity occurs. There was no significant effect of the extract concentrations in hand washing liquid on their detergency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boliński, L., 1988, Wybrane zagadnienia z chemii gospodarczej, Skrypt SSGW-AR w Warszawie, Warszawa.
 2. Hoffman, T., Kozłowski, T., 1973, Towaroznawstwo środków piorących i czyszczących, Wydawnictwo WSE w Krakowie, Kraków.
 3. Polska norma: PN-93/C-04810/01, Środki do prania i mycia. Oznaczanie zdolności piorącej środków do prania tkanin bawełnianych.
 4. Polska norma: PN-EN 12728, Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie zdolności pianotwórczych. Metoda wytwarzania piany perforowanym krążkiem.
 5. Przondo, J., 2004, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej.
 6. Rój, E., Dobrzyńska-Inger, A., Kostrzewa, D., Kołodziejczyk, K., Sójka, M., Król, B., Miszczak, A., Markowski, J., 2009, Otrzymywanie ekstraktów olejowych z na-sion owoców jagodowych z wykorzystaniem CO2 w warunkach nadkrytycznych, Przemysł Chemiczny, nr 12, pp. 1325-1330.
 7. Rój, E., Skowroński, B., 2006, Optymalizacja wytwarzania ekstraktów chmielowych, Przemysł Chemiczny, nr 8-9, pp. 655-657.
 8. Rój, E., Skowroński, B., 2006, Modelowanie procesu ekstrakcji chmielu w warunkach nadkrytycznych, Przemysł Chemiczny, nr 8-9, pp.1140-1141.
 9. Scheibel, J.J., 2004, The Evolution of Anionic Surfactant Technology to Meet the Requirements of the Laundry Detergent Industry, Journal of Surfactants and Detergents, vol. 7, iss. 4, pp. 319-328.
 10. Smulders, E., 2002, Laundry Detergentsm, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Germany.
 11. Yu, Y., Zhao, J., Bayly, A.E., 2008, Development of Surfactants and Builders in Deter-gent Formulations, Chinese Journal of Chemical Engineering, vol. 16, no. 4, pp. 517-527.
 12. Zhang, J., Zhang, Y., Li, W., Li, X., Lian, X., 2014, Optimizing Detergent Formulation with Enzymes, Journal of Surfactants and Detergents vol. 17, iss. 6, pp.1059-1067.
 13. Zieliński, R., 2013, Surfaktanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.7.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu