BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gregorczyk Dariusz (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa wobec wyzwań idei zrównoważonego i trwałego rozwoju
Financial Reporting in Light of Sustainable Development Challenges
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 119-132, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Raportowanie
Financial reporting, Sustainable development, Social economic development, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Idea zrównoważonego i trwałego rozwoju, aspirująca już w oczach niektórych ekonomistów do roli nowego paradygmatu, stawia nowe wyzwania dla przedsiębiorstw w postaci rosnących oczekiwań interesariuszy, w zakresie dostępu do szerokiej informacji na temat koegzystencji społeczno-gospodarczej, wykraczającej daleko poza dane dostępne w dotychczasowych praktykach sprawozdawczych. Naturalną odpowiedzią przedsiębiorstw na te oczekiwania jest prezentowanie raportów typu ESG, CC, CSR, SRI. Aby jednak trend ten nie był chwilową modą, lecz przekształcił się w trwały element analiz i budowania wartości firm, konieczne jest jego usystematyzowanie i włączenie w zinstytucjonalizowany system sprawozdawczy. Ocenę możliwości w tym zakresie oparto na analizie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład indeksu spółek odpowiedzialnych - RESPECT Index, będących naturalnymi liderami na tym polu, a także praktyk stosowanych przez te podmioty. W oparciu o te analizy oraz wypracowane dotąd na świecie standardy raportowania odpowiedzialnościowego wskazano kluczowe aspekty łączenia danych finansowych i pozafinansowych w formie raportu zintegrowanego. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development, which has already gained the status of a new paradigm among many economists, poses new challenges to companies in terms of increased stakeholder expectations as to the availability of information on socio-economic interactions, which go well beyond the data normally published in reporting practice. In response to those expectations, companies typically publish ESG, CC, CSR, and SRI reports. However, for this not to be merely a transient trend, but an enduring element of company value creation and analysis, it is necessary to systematize such data and incorporate them into an institutionalized reporting system. Possibilities of implementing such a system were evaluated based on analysis of the financial reports of companies listed on the Warsaw Stock Exchange and included in the socially responsible index "RESPECT". Analysis of these natural leaders and their practices, and a review of global responsible reporting standards, have revealed some crucial aspects of combining financial and non-financial data in integrated reports. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo D., Idea zrównoważonego rozwoju w relacjach inwestorskich [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 2. Global Reporting Initiative, O GRI, https://www.globalreporting.org/languages/polish/Pages/default.aspx (data dostępu: 10.09.2013).
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2013.
 4. Kołodko G.W., Ekonomia kryzysu czy kryzys ekonomii? "Master of Business Administration" 2011, nr 2(112).
 5. Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 6. Kryteria oceny spółek, http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/kryteria_oceny_spolek (data dostępu: 1.09.2013).
 7. Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 8. Mączyńska E., Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 9. Mączyńska E., Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2011, nr 37(369).
 10. Mączyńska E., Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 62(766).
 11. Rajan R.G., Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce, Kurhaus Publishing, Warszawa 2012.
 12. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters-Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 13. Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa 2010.
 14. Toffler A., Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 15. Wytyczne w zakresie ujawniania danych pozafinansowych przedsiębiorstw, Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Accreo Taxand oraz Akademię Górniczo Hutniczą, Accreo Taxand-AGH, Warszawa-Kraków 2012.
 16. Żylicz T., Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu