BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zykova Olga (Open International University of Human Development "Ukraine")
Tytuł
Dilemma of Dollarization of the Ukrainian Economy under Conditions of Globalisation: Analytical Issues
Dylemat dolaryzacji gospodarki ukraińskiej w warunkach globalizacji - zagadnienia analityczne
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 40-60, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna, Dolar amerykański (USD), Globalizacja, Analiza ekonometryczna
Monetary policy, United States dollar (USD), Globalization, Econometric analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F15, F22, F34
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Autor przedstawia wszechstronną analizę cech transformacji i dolaryzacji w kontekście globalizacji. Omówiono teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy ekonomicznego charakteru dolaryzacji i zbadano ewolucję podejść koncepcyjnych do traktowania dolaryzacji oraz usystematyzowano podstawowe podejścia naukowe do typologii dolaryzacji z punktu widzenia różnych kryteriów klasyfikacji, z podkreśleniem rozróżnienia między jej formami i typami. W tezie tej rozbudowano hipotezę nowoczesnej dolaryzacji jako obiektywnego procesu ewolucyjnego w związku z rozwojem globalizacji. Przeprowadzono analizę ekonometryczną istnienia poziomów równowagi dolaryzacji finansowej na Ukrainie na podstawie modelowania efektów histerezy z zastosowaniem wieloczynnikowego modelu dynamiki poziomów długo- i krótkookresowej równowagi dolaryzacji depozytów. (abstrakt oryginalny)

The author provides a comprehensive study of the features of transformation of dollarization in the context of globalisation. The theoretical and methodological bases of the study on the economic nature of dollarization are analysed, the evolution of conceptual approaches to the treatment of dollarization are investigated, the basic scientific approaches to the typology of dollarization under various classification criteria, with emphasis on the distinction between its forms and types, are systematised. A hypothesis on the modern dollarization as an objective evolutionary process due to the development of globalisation is enhanced in the thesis. The econometric analysis of the existence of equilibrium levels of financial dollarization in Ukraine was performed on the basis of hysteresis effects modelling using the multi-factor model of a long-term and short-term equilibrium level dynamics of deposit dollarization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez-Plata P., Garcia-Herrero A. (2008), To Dollarize or De-dollarize: Consequences for Monetary Policy, http://biz.org.pl [access: 15.01.2016].
 2. Balino T., Benett A., Borensztein E. (1999), Monetary Policy in Dollarized Economies, "IMF Occasional Paper", No. 171.
 3. Becker J., Komlosy A. (2004), Dollars, Pesos, Patacones. Grenzen des geldes in Argentinien, "Promedia".
 4. Berg A., Borensztein E. (2000), The Choice of Exchange Rate Regime and Monetary Target in Highly Dollarized Economies, "IMF Working Paper", No. 29.
 5. Calvo G., Vegh C. (1992), Currency Substitution in Developing Countries: An Introduction, "IMF Working Paper", No. 40.
 6. Calvo G., Vegh C. (1996), From Currency Substitution to Dollarization and Beyond: Analytical and Policy Issues, (in:) Calvo G., Money, Exchange rates and Output, The MIT Press, Cambridge.
 7. De Nicolo G., Honohan P., Ize A. (2005), Dollarization of Bank Deposits: Causes and Consequences, "Journal of Banking and Finance", No. 29(7).
 8. Eichengreen B., Hausmann R. (1999), Exchange Rates and Financial Fragility, "NBER Working Paper", No. 7418.
 9. Feige E.L. (2002), The Dynamics of Currency Substitution, Asset Substitution, and De Facto Dollarization and Euroization in Transition Countries, "Monetary Policy and Currency Substitution in the Emerging Markets".
 10. Idrisov G., Freinkman L. (2009), The Ratchet Effect in the Dynamics of Deposit Structure: Analysis for the CIS Countries, "Research Paper Series", No. 123.
 11. IMF Report (2013), Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, IMF, Washington.
 12. Ize A., Levy Yeyati E. (2005), Financial De-dollarization: Is It for Real, "IMF Working Paper", No. 187.
 13. Ize A., Powell A. (2004), Prudential Responses to De Facto Dollarization, "IMF Working Paper", No. 66.
 14. Kireyev A.P. (1999), International Economics, "International Macroeconomics: Open Economy and Macroeconomic Programming", Vol. 2, International Relations, Moscow.
 15. Kokenyne A., Ley J., Veyrune R. (2010), Dedollarization. "IMF Working Paper", No. 10.
 16. Levy Yeyati E. (2004), Dollar, Debts, and the IFIs: Dedollarizing Multilateral Credit, "World Bank Economic Review", No. 21.
 17. Mahdavi M., Kazemi H.B. (1996), Indeterminacy and Volatility of Exchange Rate under Imperfect Currency Substitution, "Economic Inquiry", No. 34(1).
 18. McKinnon R. (1982), Currency Substitution and Instability in the Dollar World Standard, "American Economic Review", No. 72(3).
 19. McKinnon R.I. (1996), The Rules of the Game: International Money and Exchange Rates, The MIT Press, Cambridge.
 20. Neanidis K.C., Savva C.S. (2009), Financial Dollarization: Short-run Determinants in Transition Economies, "Journal of Banking and Finance", No. 33.
 21. Reinhart C., Rogoff R., Savastano M. (2003), Addicted to Dollars, "National Bureau of Economic Research: Working Paper", No. 10015.
 22. Shi K., Xu J. (2010), Twin Dollarization and Exchange Rate Policy, "Journal of International Economics", No. 81(1).
 23. Snezhko O. (2009), Financial Development of Transition Economies: Structural and Functional Analysis, Publishing and Printing Center "Kyiv University", Kyiv.
 24. Vaidya A. (2005), Globalisation: Encyclopedia of Trade, Labor and Politics (Vol. 1), ABC-CLIO, California, USA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu