BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodnik Paweł (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Tryboń Monika (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Tytuł
Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast
Description of the Innovative System of the Safety Management of Historic Buildings in Urban City Centers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 353-365, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zabytki, Miasto
Security, Safety management, Monuments, City
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie problemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach o szczególnej wartości kulturowej oraz planowanie organizacji działań i sposobu ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. Analiza powyższych zagadnień pomoże w opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast. (fragment tekstu)

The article describes the basic issues of the fire safety in historic buildings of particular cultural value. The analysis was done and based on that the main causes of fires in historic buildings in 2003-2012 were characterized. An objective and scope of the National Rescue - Fire Fighting, as well as guidelines to dispose of units of the National Rescue and Fire Fighting fires in historic buildings are presented. It also includes activities and methods of protecting monuments in the case of emergency. The crisis management system in the context of the phases and activities related to their implementation is described. The article presents the assumptions of the innovative system of safety management of historic buildings in urban city centers as a part of a research project about O DOB-BIO7/08/01/2015 funded by the National Centre for Research and Development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2000), Zarządzanie teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  2. Niciński K. (2009), Planowanie ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych [w:] Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - integracja systemów bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków.
  3. Sienkiewicz-Małyjurek K. (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa.
  4. Rozporządzenie ministra kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych [Dz.U. Nr 212, poz. 2153].
  5. Skrzydło W. (2013), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
  6. Szewczyk Ł. (2015), Przygotowanie obiektu zabytkowego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków.
  7. Wojtaszewski P. (2011), Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych w kontekście wymagań przepisów przeciwpożarowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków.
  8. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym [Dz.U. z 2007 r. Nr 89 z póź. zm.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu