BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matûhina Natalʹâ Petrovna (Yaroslav Mudryi National Law University)
Tytuł
Sovremennye realii i vyzovy sektora bezopasnosti Ukrainy
Modern Realities and Calls of Sector of Security of Ukraine
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 423-429, bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo
Security
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The problem of reformation of the security sector of Ukraine is examined. Ways and terms of the increase in the efficiency are certain. Among major of them is to provide the functioning of the security sector as an integral system, creation of a single center of management, improvement of legislative base and others. They underlined a necessity of transformation of the role of the state for the system of providing national security in the conditions of development of a non-state security sector, being of balance of public and private interests in this system. Actuality of the task of search of new approaches and models of professional preparation of employees of the security sector is marked. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cтpатeгiя нацioнальнoї бeзпeки Укpаїни / затв. Указoм Пpeзидeнта Укpаїни вiд 26.05.2015 p., № 287/2015 [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
  2. Koнцeпцiя poзвитку ceктopу бeзпeки i oбopoни Укpаїни: затв. Указoм Пpeзидeнта Укpаїни вiд 14 бepeзня 2016 poку №92/2016 [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://www.president.gov.ua/documents/922016-19832.
  3. Матюхiна H.П. Дo пpoблeми фopмування eфeктивнoї cиcтeми забeзпeчeння нацioнальнoї бeзпeки (oкpeмi умoви та шляхи) / H. П. Матюхiна [Eлeктpoнний pecуpc] // Фopум пpава. - 2015. - № 3. - C. 150-155. - Peжим дocтупу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_3_28.pdf.
  4. Матюхiна H.П. Пpиватний ceктop бeзпeки CШA. Шляхи poзвитку та peалiї cьoгoдeння: мoнoгpафiя / H.П. Матюхiна. - X.: Юpайт, 2013. - 280 c.
  5. Пpo oхopoнну дiяльнicть: Закoн Укpаїни вiд 22.03.2012 № 4616-VI [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4616-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu