BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Ewa (Poznań University of Economics and Business), Górna Justyna (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
The Practical Aspects of Allergen Management in Meat Manufacturing in the United Kingdom
Praktyczne aspekty zarządzania alergenami w przemyśle mięsnym w Wielkiej Brytanii
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 7, s. 162-176, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Selected aspects of products and services quality
Słowa kluczowe
Artykuły spożywcze, Badanie żywności, Bezpieczeństwo żywnościowe, Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Zarządzanie, Przemysł mięsny
Foodstuffs, Food research, Food security, Safe food, Food quality, Management, Meat industry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L15
summ., streszcz.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Alergia pokarmowa to nieprawidłowa odpowiedź systemu immunologicznego powodująca występowanie różnych objawów klinicznych. Objawy te zawsze przyjmują tę samą postać i zawsze występują po spożyciu tego pokarmu, na który dana osoba jest uczulona. Alergenem mogą być cząsteczki białkowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Przedsiębiorstwa produkujące żywność są zobowiązane wymaganiami prawnymi do informowania klienta na etykiecie o alergenach występujących w oferowanym produkcie. Z kolei w przypadku produkcji żywności bez alergenów muszą dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć ryzyka skażenia produktu alergenami, które mogą występować w zakładzie. Prawidłowe zarządzanie alergenami pozwala przedsiębiorstwu na uniknięcie strat związanych z wycofaniem produktu z rynku, utratą pozycji w branży oraz ograniczenie ryzyka toczenia spraw sądowych o odszkodowania. Artykuł nawiązuje do uregulowań prawnych oraz dobrowolnych standardów wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest omówienie najważniejszych czynników wpływających na skuteczne zarządzanie alergenami na przykładzie przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego w UK. Do grupy tych czynników zalicza się znakowanie żywności, szkolenia pracownicze, analizę ryzyka zagrożenia skażenia krzyżowego, ocenę dostawców, walidację i weryfikację procesu mycia oraz powstawanie nowych produktów. W drugiej części artykułu został poruszony problem wciąż dużej liczby hospitalizacji (4500) i wypadków śmiertelnych (10) w UK, których przyczyną były alergie żywnościowe. Liczby te świadczą o tym, że pomimo uregulowań prawnych i wymogów określonych w standardach dobrowolnych nadal należy poprawiać i ciągle doskonalić zarządzanie alergenami w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

Food allergies can cause unusual reactions from the immune system which presents incidences of various clinical symptoms. The symptoms have the same character and occur always after eating food of which the person is allergic to. Allergens can be vegetable protein molecules or of animal origin. Food manufacturers have legal requirements to inform customers on labels about all allergens present in any product offered for sale. While in the case of allergen-free products they have to make every effort to avoid cross contamination with allergens which are present in meat factories. The proper management of allergens has the benefit of allowing a company to avoid losses relating to the withdrawal of the product from the market; loss of position in the industry and reduces the risk of having to defend cases in UK courts. The context of this article is the study of the legal regulations and voluntary standards introduced by a company. The aim of this article is to discuss the most important factors for the successful management of allergens by the example of a meat manufacturer in the UK. A group of these factors include food labelling, employee training, risk analysis of cross contamination, audits and the checks of suppliers, validation and verification of the cleaning process and the process of new products in development. The second part of the article is a detailed research into the issue that such a large number of hospitalizations (4,500) and deaths (10) from food allergies still occur every year in the UK, despite all the safety procedures and legislation that is currently in force. These numbers indicate that the legal regulations and the requirements of voluntary standards must continue to improve the management of allergens in food manufacturing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Food Allergy Research & Resource Program and University of Nebraska - Components of an Effective Allergen Control Plan - A Framework for Food Processors, www. farrp.org and foodallergy.org [access: 8.02.2015].
 2. Food Drink Europe, 2013, Guidance on Food Allergen Management for Food Manufacturers, www.fooddrinkeurope.eu [access: 8.02.2015].
 3. Food Safety Magazine, 2014, Allergen Management: Challenges and Trends, http:// www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/december-2014january-2015/ allergen-management-challenges-and-trends/ [access: 8.02.2015].
 4. Food Standard Agency, 2004, Guidance on Allergen Management and Consumer Information - Best Practice Guidance on Managing Food Allergens with Particular Reference to Avoiding Cross-Contamination and Using Appropriate Advisory Labelling, http://www.food.gov.uk/sites/default/files/multimedia/pdfs/maycontainguide. pdf [access: 8.02.2015].
 5. Food Standard Agency, 2014, New Allergen Rules Are Here, http://www.food.gov.uk/ news-updates/campaigns/allergen-rules [access: 8.02.2015].
 6. Food Standard Agency, 2015, Allergy Awareness Week, http://www.food.gov.uk/sci-ence/allergy-intolerance/allergy-week [access: 8.02.2015].
 7. Jackson, L.S., AL-Taher, F.M., Moorman, M., Devries, J.W., Tippett, R., Swanson, Fu, T.-J., Salater, R., Dunaif, G., Estes, S., Albillos, S., Gendel, S., 2008, Cleaning and Other Control and Validation Strategies to Prevent Allergen Cross-Contact in Food-Processing Operations, Journal of Food Protection, 71(2), pp. 445-458.
 8. Jarosz, M., Dzieniszewski, J., 2005, Food Allergies, in: Jarosz, M., Dzieniszewski, J.(eds.), Food Allergies, 1st ed., Medical PZWL, Poland, pp. 25-26.
 9. National Health Service, 2015, http://www.nhs.uk/Conditions/food-allergy/Pages/ Intro1 [access: 7.02.2015].
 10. Regulation (EU) No. 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011, Official Journal of the European Union, 22.11.2011, L 304/18.
 11. Respondek, W., Ryżko-Skiba, M., 2005, The Immune System, in: Jarosz, M., Dzieniszewski, J. (ed), Food Allergies, 1st ed., Medical PZWL, Poland, pp. 23-24.
 12. The BRC Global Standard for Food Safety, 2015, British Retail Consortium, London, iss.7.
 13. The IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products, 2014, Version 6, IFS Management GmbH, Germany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.7.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu