BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dunal Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Mechanizm racjonalizowania i usprawiedliwiania korupcji. Rachunek ekonomiczny w konfrontacji z Kantowską moralnością
Mechanisms of Rationalizing and Justifying Corruption: Economic Calculus Confronted with Kantian Morality
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 133-147, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Korupcja, Moralność, Rachunek ekonomiczny, Etyka biznesu
Corruption, Morality, Economic calculation, Business ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja funkcjonowania mechanizmów racjonalizowania i usprawiedliwiania korupcji jako konfrontacji rachunku ekonomicznego i moralności w sytuacji decyzyjnej. Przedmiotem badań są konflikty myślowe w sytuacjach decyzyjnych w środowisku ekonomicznym. Stosowane metody badawcze mają charakter deskryptywno-eksplanacyjny. Główną tezą artykułu jest występowanie konfliktu myślowego w sytuacji korupcyjnej, polegającego na szacowaniu korzyści wymiernych i niewymiernych, materialnych i niematerialnych, długoterminowych i krótkoterminowych. W artykule przeprowadzono polemikę z powszechnie znanymi mitami na temat korupcji funkcjonującymi w społeczeństwie. Rozważania prowadzone są w oparciu o precyzyjnie zdefiniowane pojęcie korupcji oraz moralność w rozumieniu Immanuela Kanta. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the mechanisms of rationalizing and justifying corruption as a confrontation of economic calculus and morality in decision making. The study explores decision-making thought conflicts in an economic environment. The applied research methods are of descriptive-explanatory nature. The main thesis of the paper is that the presence of a thought conflict in a situation of corruption involves evaluation of quantifiable, non-quantifiable, tangible, intangible, short-term, and long-term profits. Popular myths concerning corruption are debated. The discussion is based on a precisely defined notion of corruption and morality as understood by Immanuel Kant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dawkins R., Samolubny gen, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 1996.
 2. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, Poradnik dla samorządów, red. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 3. Filek J., Polski trójkąt korupcyjny [w:] Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2006, t. 9.
 4. Filek J., Polska transformacja w perspektywie etycznej [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 5. Instrukcja Banku Światowego. Zamówienia publiczne realizowane na podstawie środków z pożyczek Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju. Waszyngton DC, maj 2004, www.cba.gov.pl.
 6. Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, PWN, Warszawa 1984.
 7. Kosewski M., Anatomia sovietica. O tym, dlaczego ludzie ceniąc sobie to, co dobre, idą za tym, co złe, i jak temu zaradzić, Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki i Biznesu, 1997.
 8. Kucharski J., Etyka biznesu a naganne powszechne praktyki, "Prakseologia" 2009, nr 149.
 9. Lakoff G., Johnson M., Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought, Basic Books, New York 1999.
 10. Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" 1943, vol. 50(4).
 11. Praworządna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r., isap.sejm.gov.pl.
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, 2011.
 13. Słownik wyrazów obcych, cz. 2 - Sentencje, powiedzenia, zwroty, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Warszawa 2001.
 14. Suwaj P.J., Etyka i świadomość zagrożeń korupcyjnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2011.
 15. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
 16. Wójcik-Żołądek M., Nierówności społeczne w Polsce, Infos, nr 20(157), Biuro Analiz Sejmowych, 7.11.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu