BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deák Zsuzsanna (Pallas Athene University, Kecskemét, Hungary)
Tytuł
Financial Feasibility of Short Rotation Energy Crops in Hungary: a Case Study
Opłacalność krótkorotujących roślin energetycznych na Węgrzech - studium przypadku
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 41-45, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Biomasa, Energia
Case study, Biomass, Energy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q14, Q23, Q42, Q57
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Biomasa jest łatwo dostępnym, odnawialnym i przyjaznym dla środowiska źródłem energii. Eksploatacja odnawialnych zasobów organicznych do produkcji energii wskazuje na rosnącą tendencję na całym świecie, także na Węgrzech. Głównym źródłem biomasy są lasy, które zapewniają jednorodny, lokalnie dostępny surowiec różnych szybko rosnących drzew liściastych. Przedstawiono wnioski z analiz dotyczących opłacalności krótkoterminowej plantacji leśnej na cele energetyczne, zlokalizowanej w regionie Kunság na Węgrzech. Wykazano, że w badanym okresie przedsiębiorstwo nie mogłoby osiągnąć zysków bez pomocy w postaci dotacji. Istnieje kilka przeszkód w rozwoju tego typu upraw, na które napotykają rolnicy. Wykazano, że są to m.in. początkowy wysoki nakład kapitału, ograniczenia technologiczne związane z pozyskaniem drewna, wysokie koszty logistyczne i zablokowane ceny skupu.(abstrakt oryginalny)

Biomass is a readily available, renewable and environmentally friendly source of energy. Exploiting renewable organic matter for energy production is showing a growing tendency worldwide including in Hungary. Forest plantations with large numbers of plants (short rotation coppices) that provide a homogeneous, locally available raw material of various fast growing deciduous wood species are broadly supported. In our research we have investigated the financial viability of a short rotation energy forest plantation in the Kunság region of Hungary. Both the EU and Hungary provide economic incentives for the creation and propagation of bio-energy producing facilities. Our results show that the enterprise could not generate profit for the period examined without the help of such subsidies. There are several obstacles that farmers are facing such as the initial high capital outlay, technological shortcomings of the harvesting methods, high logistics costs and suppressed purchasing prices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czupy Imre, Andrea Vágvölgyi, Béla Horváth. 2012. The Biomass Production and its Technical Background in Hungary. [In] Proceedings of 45th International Symposium on Forestry Mechanization "Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today's Environment". Dubrovnik, Croatia.
  2. Hajdú János. 2012. "Biogázüzemek Magyarországon". Agrárágazat 13 (8): 118-122.
  3. INEMAD. 2012. Trágyakezelés és biogáz előállítás Magyarországon. INEMAD project report, http:// www.soltub.hu/d/manure.pdf.
  4. Marosvölgyi Béla. 2004: Magyarország biomassza-energetikai potenciálja, Energiagazdálkodás, 45 (6) 16-19.
  5. NÉBIH. 2015. Energetikai fásszárú faültetvények Magyarországon. Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal, http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/206281/Energia_erdok_201305.pdf.
  6. Rédei Károly, Irina Veperdi, Margarida Tomé, Paula Soares. 2010. "Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Short-Rotation Energy Crops in Hungary: A Review". Silva Lusitana 18 (2): 217-223.
  7. Vágvölgyi Andrea, Imre Czupy. 2015. Energetikai faültetvények gépesítési gyakorlata. http://erdo-mezo. hu/2015/09/12/energetikai-faultetvenyek-gepesitesi-gyakorlata.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3213
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu