BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutsmus Nataliia (Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine), Kovalchuk Oleksandr (Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine), Dankevych Vitalii (Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine)
Tytuł
Agricultural Development in Ukraine : Institutional Changes and Socio- Economical Results
Rozwój rolnictwa na Ukrainie : zmiany instytucjonalne i wyniki społeczno-gospodarcze
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 84-99, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Reforma rolna, Gospodarka rolna, Rozwój rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich, Ludność wiejska, Przemiany instytucjonalne
Agriculture, Land reform, Agriculture economy, Rural development, Rural development, Rural population, Institutional transformation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku postęp w reformowaniu rolnictwa nie nadąża za celami i aspiracjami społeczno-gospodarczymi. Światowa globalizacja nadal trwa, zaś dysproporcje rozwojowe w rolnictwie znacznie się zwiększyły (odnośnie do produkcji płodów rolnych), toteż Ukraina musi zmienić swe wcześniejsze podejście do rozwoju rolnictwa. Wyzwanie to wymaga dużej wiedzy na temat przyszłych wyników, określania celów i przygotowywania scenariuszy rozwiązań, jeżeli państwo chce być ważnym graczem na światowym rynku żywnościowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie sytuacji w rolnictwie Ukrainy, ale stanowi on również próbę zaprezentowania szerszej perspektywy zarówno osiągnięć, jak i niedostatków w procesie reform. (abstrakt oryginalny)

Since achieving Ukraine independence in 1991 progress in reforms of agriculture has lagged behind targets and social-economic aspirations. The world's globalization is still continuing and developmental disproportions in agriculture have increased significantly (to crop production), so Ukraine has to change its previous approaches of agricultural development. This challenge requires great knowledge concerning future results, establishing goals, and preparing solution scenarios if the state want to be an important player on the world food market. The main goal of the article is to present the situation in the Ukraine's agriculture, but it is also an attempt to present a wider perspective on both the achievements and shortcomings in the process of reforms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriichuk V. (2015), Agribusiness challenges: finding answers, "Economics of AIC", No. 5.
 2. Borodina O. (2010), Social innovation in the system of rural development: conceptual approaches, "Economy Ukraine", No. 9.
 3. Borodina O. (2012), Ukrainian Model of Agricultural Development and its Socio-economic Shift, Institute of Economics and Forecasting, Kyiv.
 4. Burdeynyuk B. (2010), Land reform in Ukraine. What teach the achievements and failures, "Land Management Journal", No. 1.
 5. Dubinina M., Institutional transformation of the social components of the agricultural sector, "Herald of VNAU", No. 3(69).
 6. Calyuzhna N. (2014), Resource concept of potential interpretation in economic, "The Problems of Economy", No. 2.
 7. Ciaian P. et al. (2012), Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets, Centre for European Policy Studies, Brussels.
 8. Ermolaev A. et al. (2015), The Agricultural Sector of Ukraine: Trends, Actors, Prospects of Reform, Strategic Institute of Research, Kyiv.
 9. Fedorov M. (2011), Land Reform and Development of Land Relations, "Economy AIC", No. 7.
 10. Lopatinsky Y. (2006), Transformation of the Agricultural Sector: Institutional Foundations, Ruta, Chernivtsi.
 11. Lozynska T. (2012), Institutional inefficiency transformation in the agricultural sector, "Proceedings of PSAA", No. 5(2).
 12. Lukinov I. (1997), Economic Transformation (Late Twentieth Century), Scientific Thought, Kyiv.
 13. Lukinov I. (1999), Regulating the Market and State Mechanisms in Agribusiness Ukraine, "Economy AIC", No. 1.
 14. Lupenko Y. (2015), Present and Future of International Integration of the Ukrainian Agricultural Sector: the Tasks of Agroeconomics Science, "Economy AIC", No. 6.
 15. Malik M. Shpykulyak O. (2010), The institutionalization of the agricultural business: transformation and efficiency, "Economy AIC", No. 7.
 16. Martyn A. (2013), The Land Market Regulation in Ukraine, Kyiv.
 17. Procopa I. (2007), Rural areas in Ukraine: research and development regulation, "Economics of AIC", No. 6.
 18. Sabluk P. et al. (2005), Agricultural Complex in the System of Ukrainian Foreign Trade, Institute of Agrarian Economics, Kyiv.
 19. Shafranska L. (2010), Land Consolidation and Land Banks. What is the expediency of their operation, "Land Management Journal", No. 11.
 20. Shanin O. (2015), Functional Approach to the Managing of the Ukrainian Rural Areas Development, "Economics, Finance, Management: Issues of Science and Practice", No. 1.
 21. Shepotko L. et al. (2000), Ukrainian Rural Sector on the Millennium Frontier, T. 1, Institute of Economics, Kyiv.
 22. Shpykulyak A. (2009), The Institutions of the Agricultural Market, Institute of Agrarian Economics, Kyiv.
 23. Sikora O. (2014), Saving and development of village human potential, "Agrarian Economics", No. 7(1-2).
 24. Ukraine's Population (2015), Statistics of Ukraine's population, http://database.ukrcen- sus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp [access: 15.01.2017].
 25. Usyuk T. (2012), "Institutional Traps" in the Development of Rural Entrepreneurship, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Zhytomyr.
 26. Zinchuk T. (2008), European integration: problems of the agricultural sector adaptation, Zhytomyr, State Agroecological Academy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu