BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Determinanty i modele kształtowania roli państwa w gospodarce turystycznej
The Role of the State in the Tourism Sector: Determinants and Models
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 159-175, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Gospodarka turystyczna, Polityka społeczno-gospodarcza, Polityka turystyczna, Rola państwa w gospodarce
Tourism, Touristic economy, Socio-economic policy, Tourism policy, States' role in economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka jako element gospodarki pozostaje w daleko idących powiązaniach strukturalnych z organami państwa. Jako działalność stricte rynkowa regulowana jest przez znaczącą liczbę instytucji publicznych. Celem opracowania jest przedstawienie podstaw polityki turystycznej oraz wskazanie na zakres instrumentów polityki turystycznej wraz z określeniem modelu roli państwa w gospodarce turystycznej. W artykule przedstawiono klasyfikację podstawowych czynników kształtujących rolę państwa w gospodarce turystycznej. Następnie wskazano na zakres podmiotów polityki turystycznej, a także dokonano analizy instrumentów wykorzystywanych przez podmioty w oddziaływaniu na gospodarkę turystyczną. Ne tle przedstawionych analiz określono model polityki turystycznej prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Being an integral element of the economy, tourism has close structural links to public institutions, by which it is regulated. The objective of the study was to outline tourism policy, the scope of its instruments, and the model of state governance in the tourism sector. The paper presents the factors shaping the role of the state in this respect and characterizes tourism policy actors and the instruments used by them in influencing the tourism sector. These analyses are then used to delineate the tourism policy model pursued by Poland and by the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours, Official Journal of the European Communities No L 158, 23 June 1990.
 2. Edgell D.L., DelMastro A.M., Smith G., Swanson J.R., Tourism Policy and Planning. Yesterday, Today and Tomorrow, Routledge, London-New York 2008.
 3. Ekonomika turystyki i rekreacji, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 4. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003.
 6. Gospodarka turystyczna, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Lew A.A., Hall C.M., Williams A.M., A Companion to Tourism, Blackwell Publishing, Oxford 2004.
 10. Meyer B., Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 11. Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa 2014.
 12. Panasiuk A., Uwarunkowania polityki turystycznej w Polsce w aspekcie globalizacji, kryzysu ekonomicznego oraz prezydencji Polski w Unii Europejskiej, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 9(4).
 13. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 16. Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
 17. Szpringer W., Dostosowania strukturalne w gospodarce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1994.
 18. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity), Dz.U. 2016, poz. 187.
 20. Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2009.
 21. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu