BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romaniuk Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Efektywność społecznej odpowiedzialności biznesu z punktu widzenia współczesnych organizacji
Effectiveness of Corporate Social Responsibility in Contemporary Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 149-157, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Efektywność
Corporate Social Responsibility (CSR), Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest postrzegana jako globalna idea XXI w. mająca swoje odzwierciedlenie w strategiach organizacji. Istniejące uwarunkowania zewnętrzne, które w znaczący sposób determinują funkcjonowanie przedsiębiorstw, przyczyniły się do jej silnego promowania w środowisku biznesowym. Obecnie sukcesy organizacji zależą nie tylko od czynników finansowych, ale także od jej integracji ekonomicznej, społecznej oraz z istniejącym otoczeniem. Celem artykułu jest charakterystyka koncepcji CSR ze wskazaniem efektów osiąganych przez przedsiębiorstwa realizujące tę koncepcję w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The concept of corporate social responsibility (CSR) is a 21st century global idea, which has been reflected in organizational strategies. The existing external determinants of company functioning have strongly promoted CSR among businesses. Nowadays, the success of organizations depends not only on financial factors, but also on economic and social integration with their environment. The objective of the paper was to offer a characterization of CSR and its effects on the companies that pursue it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernard C.I., The Functions of the Executive, Harvard University Press, Cambridge 1938.
 2. Bowen H.R., Social Responsibility of the Businessman, Harper & Row, New York 1953.
 3. Burke L., Logsdon J.M., How Corporate Social Responsibility Pays Off, "Long Range Planning" 1996, vol. 29, nr 4.
 4. Carroll A.B., A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "Academy of Management" 1979, vol. 4, nr 4.
 5. Carroll A.B., Corporate Social Responsibles. Evolution of Definitional Construct, "Business & Society" 1999, vol. 38, nr 3.
 6. Clark J.M., Social Control of Business, McGraw-Hill, New York 1939.
 7. Devis K., Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? "California Management Review" 1960, vol. 2, nr 3.
 8. Fredrick W.C., The Growing Concern over Business Responsibilities, "California Management Review" 1960, vol. 2, nr 4.
 9. Freeman R.E., Strategic Management. Stakeholder Approach, Cambridge University Press, New York 1984.
 10. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, "New York Times Magazine" 1970, 13 September [w:] E. Garriga, D. Melé, Corporate Social Responsibility Theories: Mapping and Territory, "Journal of Business Ethics" 2004, vol. 53, nr 1-2.
 11. Garriga E., Melé D., Corporate Social Responsibility Theories: Mapping and Territory, "Journal of business Ethics" 2004, vol. 53, nr 1-2.
 12. Kreps T.J., Measurement of the Social Performance of Business [w:] An Investigation of Concentration of Economic Power for the Temporary National Economic Committee, Government Printing Office, Washington 1940.
 13. Lee Md.P., A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead, "International Journal of Management Review" 2008, vol. 10, nr 1.
 14. Linnenluecke M.K., Griffiths A., Corporate Sustainability and Organizational Culture, "Journal of World Business" 2010, vol. 45, nr 4.
 15. McGuire J.W., Business and Society, McGraw-Hill, New York 1963.
 16. Prasertsang S., Ussahawanitchakit P., Jhundra-indra P., Corporate Social Responsibility Effectiveness, Firm Competitiveness, Business Successes and Corporate Sustainability: An Empirical Investigation of ISO 14000 Businesses in Thailand, "International Journal of Business Strategy" 2012, vol. 12, nr 4.
 17. Preston L.E., Corporation and Society: The Research for a Paradigm, "Journal of Economic Literature" 1975, vol. 13, nr 2.
 18. Vallaster C., Lindgreen A., Maon F., Strategically Leveraging Corpotae Social Responsibility: A Corpotare Branding Perspective, "University of California Berkely" 2012, vol. 54, nr 3.
 19. Wallich H.C., McGowan J.J., Stockholders Interest and the Corporation's Role in Social Policy [w:] A New Rationale for Corporate Social Policy, red. W.J. Baumol, Committee for Economic Development, New York 1970.
 20. Wartick S.L., Coachran P.L., The Evolution of Corporate Social Performance Model, "Academy of Management Review" 1985, vol. 10, nr 4.
 21. Windsor D., Corporate Social Responsibility: Three Key Approach, "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, nr 1.
 22. Wood D.J., Corporate Social Performance Revisited, "Academy of Management Review" 1991, vol. 16, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu