BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maliszewska Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Działalność gospodarcza w Polsce i na Ukrainie
Business Activity in Poland and Ukraine
Źródło
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 100-115, bibliogr. 11 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Spółki handlowe, Regulacje prawne
Business activity, Commercial companies, Legal regulations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, K12, K20, L21, M21
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Celem rozważań jest przedstawienie istoty działalności gospodarczej podejmowanej i prowadzonej w prawnej formie spółki handlowej oraz wskazanie różnic między uregulowaniami dotyczącymi przedsiębiorstwa spółkowego działającego w Polsce i Ukrainie. Tak skonstruowany cel oznacza, że artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych aktywnością gospodarczą w obu państwach graniczących ze sobą. Wybór właściwej formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej umożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć gospodarczych Polski i Ukrainy. Bliskość położenia geograficznego Polski i Ukrainy wykazuje możliwości wykorzystania doświadczeń w zakresie doboru właściwej formy prowadzonej działalności gospodarczej w obu krajach. Artykuł o charakterze metodologicznym ma implikacje praktyczne i społeczne. Opisano w nim ramy organizacyjne funkcjonowania różnych kategorii spółek handlowych działających w Polsce i na Ukrainie. Wskazano różnice w wybranych regulacjach prawnych. Przedstawiono rekomendacje dla rynku ukraińskiego. (abstrakt oryginalny)

An aim of considerations is to present the essence of business activity undertaken and run in the legal form of commercial partnership and to indicate the differences between the regulations concerning an enterprise of the company operating in Poland and in Ukraine. Thus construed the aim means that the article is addressed, first of all, to the individuals interested in business activity in both neighbouring states. Choice of the proper legal form of the carried out business activity makes it possible to implement joint ventures by Poland and Ukraine. The geographical proximity of Poland and Ukraine indicates the opportunities to make use of experience as regards the selection of the relevant form of the carried out business activity in both countries. The article of the methodological nature has practical and social implications. The author described in it the organisational framework of functioning of various categories of commercial partnerships operating in Poland and Ukraine. She indicated the difference in the selected legal regulations and presented recommendations for the Ukrainian market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frąckowiak J. (2003), Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym, "Rejent", nr 6.
 2. Kidyba A. (2016), Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Kruczalak K. (2006) Prawo handlowe -zarys wykładu, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 4. Raport Transparency International (2016), http://www.antykorupcja.gov.pl [dostęp: 15.12.2016].
 5. Sitko J. (2003), Firma w świetle przepisów kodeksu cywilnego, "PPH", nr 9.
 6. Wiśniewski A. (1991), Prawo spółek, tom I, Poltext, Warszawa.
 7. Włodyka S. (2012), Prawo spółek handlowych. System prawa handlowego, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Prawo handlowe: Część 1 (VS Milash) (2016), http://uristinfo.net/hozjajstvennoe- pravo/272-gospodarske-pravo-ch1-vs-milash/8695-derzhavne-reguljuvannja- gospodarskoyi-dijalnosti-tsili-ta-zasobi-zdijsnennja.html [dostęp: 15.12.2016].
 9. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie (2016), http://www. ukraine.trade.gov.pl [dostęp: 15.12.2016].
 10. Środki państwowej regulacji działalności gospodarczej, Prawo gospodarcze (2016), http:// pidruchniki.com/1869051242860/pravo/zasobi_derzhavnogo_regulyuvannya_ gospodarskoyi_diyalnosti [dostęp: 15.12.2016].
 11. Środki państwowej regulacji działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej państwa (2016), http://buklib.net/books/23009/ [dostęp: 15.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu