BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dwa rodzaje pozytywności prawa
Two Kinds of the Positivity of Law
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2017, nr 78, s. 43-53, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Filozofia prawa
Słowa kluczowe
Prawo, Filozofia prawa
Law, Law philosophy
Abstrakt
Rozumienie prawa jako prawa pozytywnego skutkuje teoretycznym problemem wyjaśnienia fenomenu judykatury jako czegoś odrębnego od prawa pozytywnego. Odmienność perspektyw tworzenia i stosowania prawa powoduje, że pozytywność (określoność) prawa przedstawia się w nich różnie. Pozytywność prawa jako efekt stanowienia to pozytywność tekstu prawa, natomiast pozytywność prawa, które jest zastosowane, to pozytywność treści prawa. Niewspółmierność tych przejawów pozytywności prawa pozwala zachować zasadniczą spójność pojęcia prawa.(abstrakt oryginalny)

Assuming that law should be understood as the positive law exclusively leads to a theoretical problem of how to explain the phenomenon of judicature as something distinct from the positive law. The division between making and applying the law is the reason why the positivity (specificity) of law presents itself differently in those two domains. The positivity of law, as an effect of making the law, is the positivity of law text, whereas the applied law has its positivity in its content. As those two expressions of law positivity are uncomparable, at the same time it allows maintaining a relatively coherent concept of law.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ananiadis, Grigorias. 2011. "Carl Schmitt i Max Adler: przepaść między polityką a demokracją". Tł. Maciej Kropiwnicki. W Wyzwanie polityczności. Red. Chantal Mouffe. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 2. Avineri, Shlomo. 2009. Hegla teoria nowoczesnego państwa. Tł. Tomasz Rosiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bekrycht, Tomasz. 2015. Transcendentalna filozofia prawa. O zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 4. Dworkin, Ronald. 1998. Biorąc prawa poważnie. Tł. Tomasz Kowalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Fukuyama, Francis. 2012. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej. Tł. Norbert Radomski. Warszawa: Dom Wydawniczy Rebis.
 6. Hart, Herbert L. A. 1998. Pojęcie prawa. Tł. Jan Woleński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Hegel, Georg W. F. 1969. Zasady filozofii prawa. Tł. Adam Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Kostyro, Cezary. 2001. Funkcjonalna teoria moralności Niklasa Luhmanna. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 9. Leszczyński, Jerzy. 2010. Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. Kraków: Universitas.
 10. Lukács, György. 2014. Młody Hegel. Tł. Marek J. Siemek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Peterson, Claes. 2005. "The Concept of Legal Dogmatics: From Fiction to Fact". W Epistemology and Ontology. Ed. Zenon Bańkowski. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
 12. Sandström, Marie. 2005. "The Concept of Legal Dogmatics Revisited". W Epistemology and Ontology. Ed. Zenon Bańkowski. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
 13. Schmitt, Carl. 2015. Legalność i prawomocność. Warszawa: Aletheia.
 14. Zirk-Sadowski, Marek. 2000. Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6069
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/22395
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu